Uputstvo za uporabu
Precizna uputstva za svakodnevni život

Za sve što u životu susrećemo i s čime se bavimo postoje uputstva. Uputstvo je sastavni dio života i bez uputstava se ne može. Pa recimo jedan primjer; ukoliko bi kupili perilicu rublja od nekog poznatog proizvođača, te imali želju da mašinu dobro iskoristimo, mi bi definitivno morali pogledati uputstvo za uporabu, jer bez ovoga upustva postoji realna mogućnost da našu novu perilicu ne iskoristimo adekvatno.

Recimo drugi primjer; odlučili smo da gradimo kuću u kojo jse želimo udobno smjestiti. Što nam ovdje treba? Pa naravno, uputstvo, jer u ovom slučaju moramo pogledati projektni plan ili uputstvo za gradnju, da nebi došli u opasnost da nam se sve uruši na glavu, te našu novu kuću nebi mogli iskoristiti adekvatno.

Dakle, u svim ljudskim težnjama i nastojanjima mora postojati neko uputstvo, jer je čovjek jednostavno bez uputstva izgubljen, odnosno, ukoliko čak i izdržava nekako, on ipak nije u mogućnosti da na adekvatan način zadovolji svoje potrebe.

Uputstva ili naputci su prema tome sastavni dio života, i ono društvo koje poštuje i prati uputstva uporabe ima daleko veći prosperitet, odnosno, kvaliteta života mu se povećava, jer čovjek u takvom društvu koristi svoje životne momente adekvatno. Također. sa druge strane, postoje društva ili zajednice gdje ljudi ne žele nikakva uputstva, pa iz tog razloga rade i čine hirovito, što samim tim implicira situaciju kolapsa i bezakonja, odnosno, ukoliko čak i nije kolaps društva prisutan i zakon se ipak održava na nekom nivou, ali još uvijek društvo ili zajednica ne koristi adekvatno životne situacije, budući da svatko pokušava postaviti norme ili standarde, ili drugim riječima, svoje uputstvo za uporabu.

Iz ovoga razloga, nitkome vjerojatno nije sporno da ljudi trebaju neka uputstva ili naputke u svojim životima, da bi se izbjegle gužve, kolapsi, bezakonja, itd., ali također i radi razloga da bi iskoristili sve naše životne momente adekvatno, bez gubljenja vremena u mimohodu između naših želja i realne situacije.

Ukoliko ovo do sada nije sporno, onda nam ostaje jedno drugo pitanje koje automatski proizilazi iz konstatacije o neophodnosti uputstva za uporabu, a pitanje je, tko je vlasnik uputstva, odnosno, tko ga može dati nama ljudima, ukoliko smo svijesni činjenice da svi ne možemo davati uputst va zasve!?

Vlasnik (izdavač) upustva

Ukoliko smo kupili našu novu perilicu i tražimo izdavača upustva, naravno da je to proizvođač perilice, i nitko vjerojatno dovoljno zreo i pri pameti neće ići u pekarnicu da traži uputstvo za uporabu, zar ne!?

Ukoliko smo odlučili da gradimo našu kuću i tražimo uputstvo, tko nam ga može izdati? Pa naravno, inžinjer, arhitekta ili neko mjerodavno tijelo koje je odgovorno za problematiku gradnje, te vjerojatno nitko razuman neće ići recimo kod auto-lakirera da mu obezbjedi neophodno uputstvo.

Dobro, ovo nama je vjerojatno svima jasno, i vjerojatno bise večina složila da ovdje nema ništa sporno. Ali ostaje također jedno pitanjena koje ljudi često nemanju odgovor, odnosno, ne ponašaju se dovoljnozainteresirano, a pitanje je o životu i njegovom smislu, te finalnojkonstataciji o uputstvu koje nam ovdje fali, ali i činjenici u kojoj se moramonetkome obratiti za uputstvo rukovanja, ali tkome konkretno?

Mjerodavno tijelo

Mjerodavno tijelo ili legitimno tijelo koje izdaje uputstvo može biti samo ono koje je proizvođač određenog proizvoda, a u konkretnom slučaju o smislu i suštini života to jedino može biti "Stvoritelj"!

Kada gledamo na život i na sve momente kroz koje prolazimo, također, kada promatramo univerzum ili svijetleća tijela koja se u njemu nalaze, mi često nemamo adekvatan odgovor na cijelu ovu problematiku, te iz tog razloga se izdvajaju dvije skupine ljud u društvu: jedni koji žele da ponude neke konkretne odgovore koje društvo naziva naučnicima ili znanstvenicima, ali također i raznim lažnim i nelegitimnim mjerodavnim tjelima u osobama koje se predstavljaju kao stručne, kao i na drugu kategoriju ljudi koji traži i strpljivo čeka odgovore od prvih.

Nelegitimna mjerodavna tijela

Iako je u nekim situacijama i životnim okolnostima dobro biti "sam svoj majstor", jer nam to skraćuje vrijeme i daje mogućnost da obavimo određeni posao bez većih zastoja i smetnji, mi ipak, generalno, ne možemo sebe proglasiti mjerodavnim tijelom koje je dobilo legitimitet proizvođača, ili sa druge strane, da zauzimamo poziciju ovlaštenog servisera, pogotovo ukoliko smo svjesni da nismo dobili licencu od mjerodavnog tijela, a da ne govorimo o tome da čak niti ne znamo kako neki stroj uopće funkcionira do kraja.

Prema tome, ako smo svjesni ove situacije i činjenice da seu društvu pojavljuju nelegitimna mjerodavna tijela, iako sa druge strane ljudimje data mogućnost da u ponekim situacijama budu "sam svoj majstor",budući da će uvijek biti situacija i prilika kada čovjek želi brzo ijednostavno rješenje, te također smo svjesni činjenice da jedino mjerodavnotijelo kada je život u pitanju i njegov smisao može biti jedino njegov Stvoritelj(Proizvođač), ostaje nam još jedno pitanje na kraju, a gdje mi možemodobiti uputstvo(a), kada je problematika smisla života u pitanju, kao istvaranja univerzuma i cjelokupne vidljive i nevidljive kreacije.

Stvoriteljevo uputstvo za uporabu

Naravno, jedino legitimno i ispravno uputstvo za uporabu možemo tražiti u objavama ili svetim spisima, koje je sam Stvoritelj (Proizvođač) objavio, jer kao i u primjeru proizvođača perilice za rublje, svakom proizvođaču je u interesu da sebe prvenstveno predstavi korisnicima, svoj proizvod prikaže u najboljem svjetlu, odnosno, da korisnicima olakša uporabu istog, te najzad da skrati i umanji prazne mimohode koji bi se pojavljivali u nedostatku uputstva, te konačno da se jedan takav proizvod iskoristi na maksimalno adekvatan način.

Na žalost, većina današnjeg društva se ravna još uvijekkonstatacijama, koje su u svojoj suštini čista manipulacija i laž, dakonkretnog i određenog proizvođača nema, kada je barem problematika smisla isuštine života u pitanju, te po principu "budi sam svoj majstor"ili kroz praćenje uputstava od nelegitimnog mjerodavnog tijela se pokušava dariješi sva životna dilema, kao i da se nađe adekvatan odgovor o smislu iznačenju suštine života. Ukoliko još uz sve ovo uzmemo mogućnost da određenatakozvana mjerodavna tijela žele da unesu dosta zbrke i zabune u redovekorisnika, koja se sa jedne strane predstavljaju kao mjerodavna tijela, a sadruge izdaju lažna upustva za uporabu, onda dolazimo do fenomena "manipulacije"koji nas sviju udaljava totalno od rješenja problema. Netko bi se mogaozapitati eventualno, zašto bi netko izdavao lažna i izmanipulirana upustva zauporabu, te svima nama otežao rad sa određenim proizvodom u kojem nebi mogliiskoristiti sve momente adekvatno.

Pa iz razloga osnovnog, što JEDINO proizvođačsvoga proizvoda može biti mjerodavno tijelo koje izdaje uputstva, te on kaotakav će prikazati ili dati objektivno i istinito sve informacije, jer mu je uinteresu da svoj proizvod prikaže u najboljem svijetlu, dok lažna mjerodavnatijela uvijek imaju također jednu aspiraciju, a to je da umanje vrijednostproizvođača i njegovog proizvoda!

Uputstvo za uporabu

Ukoliko smo svjesni činjenice da za svaki određeni proizvodtreba postojati određeno i legitimno mjerodavno tijelo, onda je ostalo jošjedino da se društvo, ukoliko ima potrebe za tim, doeducira o uporabi samog uputstva za uporabu, jer ima dosta korisnika određenih proizvoda koji su voljni da koriste ispravno i legitimno uputstvo za uporabu, ali ne znaju kako bi to učinili, budući da je često upustvo dugačko i ponekad se čini komplicirano?

Upustvo za uporabu se može korisiti na tri naćina:

1. Direktno se obratiti proizvođaču:

Iako proizvođać je već uz svoj proizvod ispostavio uputstvoza uporabu i svaki korisnik se može upoznati sa adekvatnim radom određenog proizvoda, ipak, proizvođač je ostavio takođe i svoj email, telefon ili adresu, gdje se svi korisnici mogu direktno obratiti. Na žalost, većina današnjeg društva uopće nije svjesna da kada je pitanje o smislu i suštini života, da se također mogu obratiti direktno Proizvođaču (Stvoritelju), jer budući da im ovaj segmenat korisničke naobrazbe nedostaje, oni se uporno obračaju nelegitimnim mjerodavnim tijelima ili neovlaštenim serviserima. Dakle, svaki korisnik određenog proizvoda ima pravo da se obrati direktno proizvođaču, po istom principu zašto nebi bilo moguće da se ljudi obrate direktno "Stvoritelju", kada su u pitanju zablude ili dileme u svezi svrhe života ili stvaranja!? Međutim, isto kao i u obračanju proizvođaču koji ostavlja svoj telefon ili email za direktnu korisničku uslugu, kao i sve mogućnosti preko kojih se korisnik može direktno obrati, također postoji red i način kako se možemo obratiti "Proizvođaču" smisla i suštine života, koji je također priložen u "Stvoriteljevom" usputstvu. Dakle, i ovdje postoji priložene alternative kako se svi možemo približiti, kao i obratiti direktno "Stvoritelju" za pravilnu uporabu uputstva, kao i na konkretna pitanja o smislu i svrsi stvaranja Njegovog proizvoda.

2. Ovlašteni majstor ili serviser određenog proizvoda:

Ovlašteni majstor ili serviser određenog proizvoda koji nam je voljan tumačiti i demonstrirati u praksi i primjeru, kroz čije djelovanje ćemo se moći uvjeriti  kako određeni stroj funkcionira, te skupa sa njim proći cijelo uputstvo za uporabu, je, ustvari, duhovni učitelj ili neka druga samoostvarena osoba, koja poznaje kompletno uputstvo i određeni proizvod, Međutim, ovlašteni serviser mora biti direktno ovlašten ili poslan od proizvođača, te ne može u svoje ime ili u ime nemjerodavnog legitimnog tijela koje ga je ovlastilo da tumači i demonstrira upustvo za uporabu. Na žalost, danas je čest slučaj da ne ovlašteni sreviseri tumače i demonstriraju u praksi određeni proizvod, što nanosi direktnu štetu i proizvodu, ali ruše ugled i samog proizvođača.

Sa druge strane, legitimni i ovlašteni serviseri od strane proizvođača su također dobro došli, budući da skračuju vrijeme doedukacije, umanjuj prazan mimohod, te finalna njihova demonstracija u praksi nas čini sigurnim da naš novi proizvod maksimalno i adekvatno koristimo. Ovlašteni majstor ili serviser mora biti stručna osoba i uvijek da dolazi od legitimnog mjerodavnog tijela ili proizvođača, te nikada ne smije biti netko tko je samostalno doeduciran, jer u takvim slučajevima postoje potencijalne mogućnosti da ne iskoristimo naš novi proizvod sasvim adekvatno.

3. Sam svoj majstor

Iako ova opcija postoji u praksi, u kojoj pojedinac ili osoba pokušava da stigne do istine o tome kako njegov proizvod funkcionira na principu eksperimentntiranja, mnogih pokušaja koji ne moraju od prve uroditi plodom, te finalnoj potrošnji puno vremena u proučavanju uputstva u praktičnim primjerima, ipak, ova opcija nije baš najspretnije i najsretnije riješenje. Biti "sam svoj majstor" je poželjno i neophodno kada se pojavljuju lažni i neadekvatni serviseri, odnosno mjerodavna tijela, dok generalno je veoma dug i trnovit put koji često može završiti u ćorsokaku.

Međutim, ukoliko osoba ipak odluči da samostalno proučava uputstva za uporabu, i krene u njenu implementaciju u praksi, pojedinac mora maksimalno biti otvoren prema istini i imati izrazito jaku želju da do njestigne, te nikada ne smije dozvoliti da ga neke predrasude ili osobni motivi vode do cilja, odnosno, maksimalna fleksibilnost je neophodna, budući da testira novi proizvod i sam interpretira uputstvo za uporabu, što finalno eliminira sve pogrešne operacije i nestručno rukovanja, a ostavlja ono što je najbolje u njegovoj iskoristivosti. Ipak, čak i tako, budući da pojedinac još uvijek nije ovlašten od mjerodavnog tijela ili proizvođača, ne smije se predstavljati kao ovlašteni serviser, čak i ukoliko je poprilično spoznao kako funkcionira njegov novi proizvod, već se mora obratiti direktno proizvođaču da bi dobio neophodnu licencu za rad!

"I na kraju, tko prati mjerodavna i legitimna uputstva koristi svoj stroj adekvatno, kapacitet i iskoristivost je maksimalna,a vrijeme utroška i amortizacije minimalna, te finalno produžava vijek trajanja određenog proizvoda i svjedoči o kvaliteti samog proizvođača!"

Kako vi koristite upustvo za uporabu?

Novi svjetski poredak - Iz usta njegovih kreatora

VAŠA REAKCIJA?Facebook razgovori