Pismo za Elvisa Dusparu
Pismo za Elvisa Dusparu
Oni hoće da spoje svjetlo i tamu

 Dragi Elvise,

Moja malenkost želi da ti se javi ovom prilikom, da te prije svega pozdravim i zahvalim na tvom zalaganju, pisanju, komentiranju, pojavljivanju u javnosti, kao i na svemu onome što radiš za dragoga Boga, kao i za silni trud koji ulažeš u želji da probudiš još nekoga našeg brata i sestru u duhovnome smislu, evo od srca hvala ti za sve, kao i velika podrška i potpotpora sa moje strane da istraješ i izdržiš u daljnjem radu, jer kako vrijeme bude prolazilo, još samo jedno kratko vrjeme, a poslije toga će pritisci biti sve veći od gospodara ovoga svijeta, tako da se takozvanoj duhovnoj demokraciji u kojoj se mogu iznositi svoj slobodna uvjerenja, vrijeme jako bliži kraju, pa u ovisnosti toga će samo rijetki, hrabri i najuporniji ostati na pravome putu i istrajati do kraja.

 Dragi Elvise,

Ukoliko mi dozvoliš, krenuo bi odmah na konkretne stvari, koje ti većinu poznaješ, ali evo još ponešto što javnosti nije poznato, a koliko sam primjetio nije ni tebi do kraja, ali da nebude zabune, nikome na ovome svijetu nije sve poznato do kraja, tako da jedni druge samo nadopunjavamo:


„6 I reče Bog: »Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!« I bi tako. 7 Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. 8 A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro – dan drugi.“

Ja sam primjetio, barem do sada gledajući po internetu, da čak ni vjernici ne razumiju na ispravan način „Knjigu Postanka“, jer toliko su ljudi zaluđeni heliocentrizom, da čak i vjernici koji shvataju da ima svod, opet misle da Zemlja lebdi pod svodom, i opet misle da imaju tamo neke udaljene galaksije.

Naime, dragi Elvise, naš svemogući Bog je rastavio vode od voda, a to znači da se voda apsolutno u svim pravcima nalazi. Dakle, gore, dolje, lijevo i desno, svuda je samo „VODA“!                                Ova voda koja ispunjava cijeli ovaj gigantski bunar, koji mi nazivamo univerzumom, je podijeljena samo sa „SVODOM“! Dakle, iznad Zemlje je voda, ispod Zemlje je voda, lijevo je voda, desno je voda...

Kao kada bi uzeli jednu staklenu zaobljenu posudu i uronili bi je duboko u vodu, sa gornje strane posude staklo neda vodi da prodre, a sa donje zrak ili tlak. Ovo se može eksperimentalno provjeriti, svatko može u svojoj kadi ili nekoj većoj posudi uroniti jednu manju zaobljenu posudu, sa gornje strane posude staklo neda vodi da prodre, a sa donje strane zrak.

Tlak ili atmosferski pritisak se stvara tako što voda sa donje strane nabija zrak, tako da predmeti teže mase idu prema dolje, a predmeti lakše mase prema gore. Ova voda koja nabija sa donje strane, ona se nalazi ispod naše Zemlje, tako da voda nabija Zemlju i zrak, a tlak koji se stvara prilikom ovoga nabijanja iznad Zemlje prouzrokuje atmosferu sa kojom, bez ikakve gravitacije, odvija se sve u svome savršenom redu.

 9I reče Bog: »Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!« I bi tako. 10 Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro.

Da napomenem još to, da imaju dvije vrste voda, jedna voda koju mi poznajemo su mora i oceani, ova voda se nalazi na zemaljskim utorima, u njezinim koritama i brazdama, ali ima voda ispod Zemlje, dakle, nisu mora i oceani, ova voda ispod Zemlje je zaslužna što imamo atmosferski tlak bez kojeg bi život bio nemoguć.

Stoga, mi živimo u jednome ogromnome gigantskome bunaru, koliko triliona kubika vode ovaj naš bunar ima, nitko to ne zna, osim samo dragoga Boga, ali je simptomatično to da se odavde nigdje ne može otići, mi smo u jednome poluzatvorenome eko sustavu, okruženi trilionima litara vode, na fizički način se odavde ne može nigdje, jer gore je kupola, dolje, lijevo, desno i  iznad kupole je nepregledna voda.

Isto tako, nitko pouzdano ne zna koliko je ovo kopno koje se pojavilo duboko, osim dragoga Boga, ali bi se moglo donekle pretpostaviti, mada ne mora značiti eksplicitno da je tako, samo kažem možda bi se moglo donekle pretpostaviti, zahvaljujuči nekim eksperimentalnim pokusima koje takozvana nauka vrši, naravno, ne vrši ona pokuse da dokazuje „Pismo“, ali nama pomaže nesvjesno i indirektno u dobivanju mogućeg odgovora.

Naime, budući da je najveća rupa iskopana na nešto više od 12 km, i budući da su njihove podvodne sonde koje su slali u ocene, te sonde su udarale u vodenu površinu na pribižno istim dubinama kao ova bušotina. Ukoliko nisi upoznat sa ovom oceanskim sondama, postoje izvjesni video uratci na kojima se prikazuje spuštanje sondi u oceane, gdje bi se te sonde spuštale na enormno velike dubine, naravno sonde su otporne na tlak koji se stvara pri tim dubinama, i na samome dnu umjesto da udare u zemlju, nije bilo zemlje, već nova vodena masa, puno veće gustine već ocean, nešto kao želatin, tako da su se ovo sonde odbijale od ovu vodenu masu nemogavši da prođu kroz nju. Naravno da su ovi stručnjaci bili zapanjeni ovim prizorom, ali ljudi i dalje vjeruju u heliocentrizam i osim zbunjenosti nisu ništa puno zaključili. Međutim, najvjerojatnije, iako samo Bog zna, da se ispod našeg zemaljskog pokrova, na nekoj dubini od 10.-tak km nalazi ploča, tvrda ploča od nama nepoznatoga materijala, ispod te ploče nalazi pakao sa dušama koje tu borave i čekaju sudnji dan, da bi bile bačene u vatreno jezero, a ispod donje ploče pakla se nalazi voda, koja, kako sam već i rekao, nabija ovo sve skupa prema gore, a sa gornje strane tlak nabija prema dolje, tako da se postiže jedna konstanta u kojoj zemlja miruje, nepomična i bez oscilacija.

14 I reče Bog: »Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, 15 i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!« I bi tako. 16 I načini Bog dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde. 17 I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, 18 da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. 19 Tako bude večer, pa jutro – dan četvrti.

I ovo je isto interesantno, i ovaj stih puno otkriva, ali opet ljud bez probuđenog duha ne mogu da ga shvate, iako je u njemu sve jasno, kao i što je jasan dan!

Dakle, na nebu, osim ova dva svjetlila, veće (Sunce) i manje (Mjesec), Bog je stvorio i ostala svjetlila.

Šta to znači!?

Sve nebeska tijela koja vidimo na nebu, nisu nikakva nebeska tijela, niti su zvijezde, zvijezde su nešto drugo, ali da prvo objasnimo svjetlila, dakle, sve što vidimo na ovome našem nebeskome svodu su samo svjetlosne frekvencije, bez svoje gustoće, zapremine i mase.  Svjetlosne frekvencije, nikakva užarena sunca ili zvijezde, nikakve planete, ništa ni nalik zemlji nema, zemlja je jedino tijelo u ovome našem vodenom gigantskome bunaru koja ima svoju masu i gustoću, sve ostalo su svjetlila koja svijetle u ovome našem gigantskome mračnom tunelu.

Ova svjetlila se pomjeraju po našem svodu, niti se okreću, niti lebde, nemaju svoju fizičku gustoću, već samo osciliraju ili emaniraju određenu količinu svjetlosti. Nikakve potrebe nema da su okačena na svod, ili neposredno na njega položena, svjetlosne su frekvencije bez svoje mase, gustine, zapremine ili čvrstoće, ova svjetlila su samo oslonjena na svod, odnosno, drugim riječima, svjetlila se nalaze na svodu koji je od čvrstoga stakla i ima svoju gustoću, svjetlila nemaju od toga ništa, ona samo emaniraju svjetlost u vodi, isijavaju u ovome mračnome vodenom bunaru.

Po kojem su zakonu ova svjetlila na svodu, mi nikada nećemo saznati, jer „Pismo“ ne kaže, a mi ne možemo probit svod, međutim, sasvim je svejedno, jer nemaju svoju fizičku gustinu, nogom se na njih ne može kročiti, niti se teleskopima može na njima nešto primjetiti, osim emanacije svjetlosti. Za ovo imaju isto empirijski dokazi, osim što „Sveto Pismo“ govori, ali imaju i fizički dokazi, jer amateri koji imaju malo bolju opremu, kao što su najmodernije kamere ili teleskopi, zumirali su ove svjetlosne frekvencije, tako da na internetu se može pronaći dosta video uradaka kako ova svjetlila izgledaju.

Što se tiče zvijezda, ovo je možda i najinteresantnije od svega, jer ljudi uopće ne znaju šta one pretstavljaju, iako nam je sve pred očima, ali radi sistematične manipulacije, i radi lažne nauke, čak ni vjernici ne znaju ništa o ovome fenomenu, osim o lažnim tvrdnjama kako su udaljena sunca.

16 I načini Bog dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde. 

Ako vidiš ovaj stih, i što on ustvari kaže, primjetićeš tri stvari:

1.      Da je Bog napravio dva svjetlila, - veće vlada danom

2.      Manje vlada noću

3.      – i zvijezde

Dakle, imamo Sunce koje vlada danju, i imamo mjesec koji vlada noću, ali imamo i zvijezde koje vladaju noću! Već smo rekli da na nebu postoje svjetlila, ova svjetlila primjećujemo jer emaniraju određene svjetlosne frekvencije, imamo Sunce i Mjesec, dva velika svjetlila koja emaniraju također svjetlost, pa ih primjetimo, šta su onda zvijezde, ukoliko vladaju noću, a nisu svjetlila!?

Dragi, moj Elvise, kada sam ja ovo preko „Duha Svetoga“ primio, odnosno, kada mi je Bog podao neophodnu inteligenciju da shvatim, u prvome momentu sam se zaprepastio, a u drugome momentu sam već pomislio kako je sve jednostavno i očeigledno, ali čovjek jednostavno bez Božje milosti i Njegove pomoći ne može samostalno doći do odgovora.

3 I reče Bog: »Neka bude svjetlost!« I bi svjetlost. 4 I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. 5 Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro – dan prvi.

Bog je rastavio svjetlost od tame, mi na našem nebu imamo svjetlost i tamu, jer je Bog rastavio. Svjetlost su svjetlila, sve nebeske frekvencije koje primjećujemo na nebu, uključujući Sunce i Mjesec. Zemlja je jedino kopno u ovome gigantskome bunaru, ima svoju masu i gustoću, ali niti isijava svjetlost, niti isijava tamu.

Dakle, ove zvijezde koje se spominju u „Svetom Pismu“ su crne mračne zapremine, ne emaniraju nikakvu svjetlost, nemaju svoju fizičku gustoću, već su crne mračne zapremine koje se također kreću po nebeskome svodu, ali budući da ne reflektiraju nikakvu svjetlost, mi ih ne možemo golim okom, niti nekim drugim fizičkim pomagalima primjetiti.

Ja znam da će ovo sada ispasti u domenu nekoga vjerovanja, bez nekoga empirijskoga dokaza, međutim, iako nema direktni fizički dokaz njihovoga postojanja, ipak ih se može primjetiti radi pomraćenja Mjesesa i Sunca. Budući da na nebu imamo samo svjetlila, i budući da Mjesec stalno prati Sunce, odnosno, Sunce vlada danju, a Mjesec noću, ništa drugo, osim ove zvijezde ili zvijezda, nema mogućnost da napravi pomračenje. Naravno da nas tobožnja nauka stalno zavarava sa njihovim izmišljenim pomračenjem, istina je prava da je Gospod podijelio svjetlo od tame, mi tamu ne možemo očima vidjeti, osim ukoliko nema neko svjetlilo u blizini. Prema tome, ove zvijezde koje se spominju u „Pismu“ su crne i mračne frekvencije koje mi primjetimo jedino prilikom pomraćenja nekoga svjetlila.

Osim toga, možda će ti sada biti jasno zašto neki ljudi, a to su uglavnom sotonisti, obožavaju crni pentagram (zvjezda), mrak i tamu.

I moram još da ti kažem jednu stvar, koju u ovome pismu neću do kraja obrazlagati, da nebi pismo bilo predugačko, već ću ti reći da nisi do kraja u pravu kada spominješ babilonce i njihovo božanstvo sunce, jer istina je da postoje dvije grupe ljudi na ovome svijetu koji služe nečastivoga, jedni su babilonci koje ti spominješ i njihovo božanstvo je sunce (Lucifer), ali postoji i druga kategorija ljudi koji obožavaju mrak i tamu, i njihovo božanstvo je Bafomet, odnosno Antikrist. Obadvije ove grupacije služe istu agendu, istoga gospodara, samo je razlika u tome što se jedni klanjaju svjetlu, a drugi tami, jer Bog je rastavio svjetlo od tame, međutim, oni žele ovo svjetlo i tamu opet da spoje.

To je Babilon, za koji je Gospod rekao da više nikada neće od njega biti kamen na kamenu, jer ovi ljudi prevareni i uništeni od njihovoga gospodara pokušavaju da spoje mrak i tamu, odnosno pakao i svjetlo....

Ali, ovdje ću prekuniti ovo pismo, jer ovdje se još puno toga može napisati, kao što sam rekao, ne želim previše da dužim, pa možda eventualno jednom drugom prilikom i o tome više...

Ja te, dragi Elvise, puno pozdravljam, budi slobodan da se javiš, ako želiš možemo ostati u kontaktu, također razmjeniti još neka nova duhovna saznanja, i kao što sam rekao, zajednički svi skupa laž i neistinu raskrinkavati!

Istina je uvek suprotna

Samo nam istina treba!!!

VAŠA REAKCIJA?

Comments

https://refleksijasvijesti.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!