Pismo upućeno za Bernard Ljubas
Pismo upućeno za Bernard Ljubas
Stvarni izgled Zemlje

Poštovani gospodine Bernard,

evo moja malenkost želi da vam se javi jednim pismom, inače, želim da vam se javim još od 2018 g. kada sam vas prvi puta vidio na internetu, ali eto...sve dans-sutra, a i radi loših iskustava prilikom javljanja pojedincima koja se nisu pokazala baš najbolja, jer ljudi, uglavnom, vole da drugima govore o "Svetom Pismu" i ono što nam predstoji uskoro, ali kada se njima govore pojedine stvari, onda jednostavno nisu raspoloženi da čuju. 

Iz ovoga razloga sam odugovlačio, ali ipak sam na kraju odlučio da vam se javim, jer ukoliko nas obojicu zanima čista istina, onda ne možemo biti konkurencija, već jedino međusobna podrška u misiji koju obavljamo sve u cilju da probudimo još nekoga našeg brata i sestru, budući da je sudnj dan na pomolu, i nema se još puno vremena...

Kod vas me je privuklo odmah to što sam poslije prvoga vašeg videa koji sam pogledao te 2018. godine primjetio da u vama ima "Duha Svetoga", i da ste probuđen, odnosno da vršite svoju službu i misiju, kao što ima još naše braće i sestara koji govore, rade, pišu, pomažu, propovjedaju, ali poštovani gospodine Ljubas, molim vas bez ljutnje, ima grešaka svuda, jer iako naša braća i sestre ne rade ništa namjerno već se greške jednostavno potkradu, i svakome se može desiti da ima nekih pogrešnih tvrdnji, ali problem najveći je u tome, kako sam već i rekao, da ljudi ne žele da se otrgnu grešaka, tako da naša braća i sestre koji marljivo i revnosno rade sve u cilju da još nekoga probude, ali radi pomalo tvrdoglavosti i dijelom sebičnosti, a i radi svojih stavova i ubijeđenja kojih ne žele da se otrgnu, radije ostavljaju te svoje zablude da stoje, već da imaju želju da popravljaju.

Evo, moja malenkost se iskreno nada da vi niste jedan od takvih pojedinaca, jer ponavljam, istina nije po meni ili vama, već po onome šta "Božja Riječ" kaže, tako da bi svi pojedinci trebali, ukoliko imaju nekih grešaka u svojim interpretacijama i objašnjenjima, da te greške ispravljaju u svome daljnjem radu, jer kako rekoh, greške se ne ispravljaju da bi neko postao veći a drugi manji, već radi sebe prvenstveno, a onda i radi drugih ljudi koji ma se poruka dalje prenosi. Jer, mi smo svi grešna bića, i svi znamo da pogriješimo, ali je jako ružno kada ljudi, pogotovo probuđeni, ne žele da čuju ili ukoliko čuju, onda ne žele da ispravljaju svoje greške, a traže od drugih da se mjenjaju i nanovo rode.

Dakle, vama sam se javio jer sam primjetio da i kod vas ima izvjesnih grešaka, koje nisu toliko opasne u smislu da ljude dovode u veliku zabludu, ali imaju štetno dejstvo za one koji vas slušaju, jer se ne slažu sa "Božjom Riječi" i jer ljudi kada čuju neke izvjesne nepravilnosti sa vaše strane, mogu da izgube vjeru ili ako ništa drugo, mogu da steknu pogrešno ubijeđenje koje se onda prenosi dalje, tako da iz jedne zablude se krene u drugu i stigne se u "pat" situaciju, situaciju u kojoj radi silnih zabluda istina se na kraju totalno odbaci, a laž i neistina prihvati...

Ono što sam ja za sada primjetio kod vas, su dvije stvari koje nisu ispravne u vašim tvrdnjama, te mi, molim vas, dozvolite da vam obrazložim, jer kako sam rekao, istina je "Sveto Pismo", a mi smo samo sluge njegove, istina nije po nama već šta "Riječ" kaže. Kažem, primjetio sam dvije stvari, nisam gledao sve vaše video uratke, ali ovo što sam vidio do sada je sve gotovo perfektno što govorite, osim ova dva momenta koja ću pojasniti sada:

 

1. Oblik zemlje

2. Vanzemaljska inteligencija (NLO)

 

Poštovani gospodine Ljubas, tko god čita "Sveto Pismo", pogotovo stvaranje, zna;...da je Gospod počeo da stvara ovaj materijalni svijet tako što je vodu razdvojio od vode i iznad zemlje postavio svod ili kupolu. Dakle, imamo vodu ispod i imamo vodu iznad, da voda nebi prodrla iznad zaslužan je svod, a da voda nebi prodrla ispod zaslužna je zemlja i tlak, a tlak se javlja uvijek u onim okruženjima u kojem imamo poluzatvoreni sistem, a to je da imamo unutra zrak, a ispod vodu koja ga nabija prema gore do jedne određene granice kada dođe konstanta.

Dakle, kao kada bi uzeli jednu oblu posudu i zaronili bi je u vodu pod pravim uglom, voda nebi mogla prodrijeti u posudu, jer zrak stvara vazdušni džep u posudi sa kojim se stvara i atmosverski tlak ili pritisak. To je mjesto na kojem mi živimo, to je zemlja koju je Gospod stvorio i to "Sveto Pismo" govori. Zemlja je nepomična, jer mora biti nepomična, budući da u bilo kojem pomjeranju ili oscilaciji voda bi prodrla ispod i istisnula zrak a samim tim i tlak.

Sve drugo što učimo u školama ili nam govore kroz razne naučno-obrazovne institucije je čista laž, bez ikakvih naučnih argumenata, a one argumente koji oni nude su izmišljotina i teorija, dakle, nije istina i činjenica, već fabrikati smišljeni u labaratorijama za zavaravanje ljudi.

Zemlja je ravna, jer mora biti ravna, budući da je nivo vode uvijek pravilan i konstantan, a svod je čvrst i nepomičan, budući da bi bilo koje pomjeranje dovelo po prodora vode ispod. Mi živimo, dakle, u jednome gigantskome bunaru, a ne u vakumu, jer smo sa svih strana okruženi vodom, jedino zahvaljujući svodu sa kojim su se vode podijelile od voda, dobili smo ovo kopno sa amosferskim tlakom na kojem žive ljudi. 

 

Budući da se sa zemlje ne može nigdje maknuti, jer gore imamo neprobojnu kupolu, a ispod zemlje je voda, i iznad kupole je voda, objasniću i zabludu za vanzemaljsku takozvanu inteligenciju koja je danas jako popularna, budući da ljudi vide stalno neke čudne oblike i predmete na nebu, zemlji ili vodi. 

Ali prvo da kažem da postoje dvije vrste voda, jedna su more i okeani, ova voda se nalazi na zemljinim utorima, to je voda iznad zemlja koju mi ponekad ispitivamo ili kroz neke naučne ekspedicije otkrivamo. Ali ima i voda ispod zemlje, i iznad zemlje, koja je sasvim drugačija i različite kvalitete od ove vode na zemljiskim utorima. 

Budući da je kupola prvi razlog naše nemogućnosti napuštanja ovaj poluzatvoreni eko sustav, a drugi je voda koja ispunjava cijeli univerzum, naravno na nisu moguća nikakva međuplanetarna putovanja, niti je moguće da nas neko posjeti iz daleka, jer svod ne dozvoljava takvu mogućnost, a također i trilijoni kubika vode koji se nalaze u univerzumu. Već ono što ljudi primjećuju svaki dan na nebu je sa zemlje, bilo da su vladini tajni projekti, bilo da je neka naprednija civilizacija, ali koja potiče sa zemlje ili se nalazi u zemlji, ili eventualno u moru i okeanima. Dakle, ja neću reći da ljudi nisu vidjeli ono što su vidjeli, i da nema autentičnih snimaka raznih letjelica i predmeta, ali svi su sa zemlje, i ništa ne dolazi iz neke daleke galaksije. 

Kao drugo, tko god čita "Sveto Pismo, a pogotovo stvaranje, zna, da je Bog, osim Zemlje, stvorio još svjetlila i zvijezde.

Sunce i mjesec su isto svjetlila, a vladaju danju i noću, dok su ostala svjetlila nebeske svjetlosne frekvencije koje isijavaju svjetlost, ali nemaju fizičku gustoću. Ista stvar je i sa Suncem i Mjesecom, svjetlosna frekvencija kao i što su ostala svjetlila, nemaju svoju fizičku gustoću, već samo emitiraju svjetlosne frekvencije.

Iz ovoga razloga, Zemlja je jedino čvrsto materijalno tijelo koje se nalazi u ovome našem gigantskom bunaru, ništa slično ili nalik zemlji nema, sve ostalo su svjetlosne frekvencije koje nemaju svoju fizičku gustoću, niti neku masu ili zapreminu, već emitiraju svjetlost u ovome gigantskome vodenom bazenu. 

Dakle, sva viđanja NLO-a koje su ljudi registrovali su porijeklom sa zemlje, jer radi kupole koja je neprobojna barijera, i radi toga što u univerzumu nema ništa svoju fizičku gustoću, osim Zemlje, nema niko ni koji bi nas mogao posjetiti sa svojom fizičkom gustinom, niti sa svojim fizičkim sredstvima.

 

I još da objasnim ove "zvijezde" koje se spominu u "Pismu", jer postoje svjetlila i zvijezde. Svjetlila su svjetlosne frekvencije koje mi vidimo golim okom, jer emaniraju svoju svjetlost, dok su zvijezde crna mračna zapremina koja ponekad izaziva pomraćenje svjetlila. Dakle, zvijezde nisu kako nam govore udaljena i užarena sunca, zvijezde nemaju isto kao i svjetlila svoju fizičku gustoću, i ove zvijezde ponekad primjetimo samo onda kada zaklone Sunce ili Mjesec, ili neko drugo svjetlilo koje se nalazi na nebu. Budući da su zvijezde nesvjetlosne frekvencije, te nisu moguće vidljive ljudskim okom, jako teško ih je dokazati, osim pomraćenja, ali radi zabluda koje vladaju u naučnim krugovima, pomraćenja se ne pripisuju zvijezdama već lažnoj rotaciji Zemlje u odnosu sa drugim tijelima. Ja mogu, osim pomraćenja, ponuditi jedino još duhovana razlog postojanja ovih mračnih frekvencija, jer svako tko prati malo zbivanja preko interneta zna da svi satanisti obožavaju tamu, a simob koji koriste u svome obožavanju je crna zvijezda ili pentagram. Osom toga, u Bibliji u djelju u kojem se objašnjava stvaranje, Gospod kaže da je rastavio svjetlo od tame, dakle, svjetlosne frekvencije u obliku svjetlila koje možemo vidjeti golim okom, sa druge strane mračne zvijezde koje ne možemo vidjeti, osim kada prekriju neko svjetlilo...

Ali ponavljam, radi sistemske manipulacije, i radi višestoljetnog učenja ljudi u pogrešne teorije, danas sve ono što je laž se prihvata za gotovo, a istina se sukcesivno i u kontinuitetu stalno odbacuje. 

 

Poštovani gospodine Ljubas, nadam se da će ovo moje pismo malo pomoći, ako želite možemo ostati u kontaktu, razmjenjivati mišljenja i iskustva, a također ako imate neko pitanje budite slobodni, i naravno...nek nam je svima "Božja Riječ" zvijezda vodilja, jer bez nje smo prepušteni sami sebi, kao i lične interpretacije istine u pokušajima da se nešto dokaže, ali bez Božjeg autoriteta oslonjenog na lažnu nauku i njena tobožnja dostignuća.

 

Puno pozdrava i sve najbolje,

Dario Arčon

Ravna zemlja ili globus

Samo nam istina treba!!!

VAŠA REAKCIJA?

Comments

https://refleksijasvijesti.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!