116 POSLEDNJA VREMENA -Sotona i danas kuša čoveka na tri polja. Tako je napao i Hrista! 1. Jov. 2,16
116 POSLEDNJA VREMENA -Sotona i danas kuša čoveka na tri polja. Tako je napao i Hrista! 1. Jov. 2,16
Preporuka

116 POSLEDNJA VREMENA -Sotona i danas kuša čoveka na tri polja. Tako je napao i Hrista! 1. Jov. 2,16

Ja obično ne dajem prepouke nikakve, već stavim pojedine video uratke, jer svuda ima ponekih grešaka, i svuda ima nešto što nije do kraja istina. Sav materijal koji ljudi gledaju i čitaju, je samo iz toga razloga da nas još više približi Bogu, i da nam malo oči otvori, a svatko za sebe mora na kraju odgovarati. Međutim, ovaj video uradak je od početka do kraja sama istina, pravilno razmišljanje i snaga "Svetoga Duha". Svima bi dao preporuku da ga pogledaju, kažem i ponavljam, ovaj video uradak je preporuka, jer ne tvrdim da je svaki video od ovoga autora bez grešaka određenih, kao i što ne tvrdim da sve što se objavi je aposlutna istina.

Ipak, ovaj video je relativno kratak, a govori samu suštinu problema kroz koji cijeli svijet prolazi....

Samo nam istina treba!!!

VAŠA REAKCIJA?

Comments

https://refleksijasvijesti.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!