Piramida istine
Piramida istine
Stvarno značenje i njena duhovna pozadina

Iako se o ovoj temi uveliko šuška u novije vrijeme, zahvaljujući informacijskim tehnologijama pojavili su se i mnogi pojedinci koji javno razotkrivaju neke teme koje su već stoljćima bile na svoj izvjestan način skrivene, mada one i nisu bilo toliko skrivene do te mjere da ih čovjek nije mogao vidjeti, već jednostavno danas u posljednjih recimo 50.-tak, a zadnjih definitivno 10 do 20 godina dolazi do sve veće zainteresiranosti ljudi za istinom i pravim odgovorima, što je naravno sve pohvalno, za razliku višestoljetne ljudske inertnosti i nezainteresiranosti, bilo za „Božju Riječ“, bilo za pravim i istinskim znanjem.

Međutim, mislim da uz ono što nam je već poznato i što nam se svaki dan razotkriva, ima još nekih sitnijih ili krupnijih detalja koje bi moja malenkost želila rasvijetliti, a ako ne već toliko rasvijetliti, onda barem još malo dopojasniti, jer možda baš ove neke sitnice nam i nedostaju da bi sve leglo na svoje mjesto.

Naime, o takozvanoj priramidi i njenoj strukturi moći, te svevidećem oku koji se nalazi na njenom vrhu više nije gotovo tajna nikakva, budući da se o ovome dosta govori i piše u zadnje vrijeme, međutim, ima tu i tamo još izvjesnih detalja koje nedostaju da bi se razmjela cijela pozadina, kao i struktura njene opstojnosti, svrhe i razloga njenog postojanja, jer ljudi primjete samo jednu stranu medalje, a to je da ona ima svoju mističnu, ali i praktičnu svrhu, dok se zaboravlja ili ne primjećuje njena idejno-vjerska pozadina, koja je oslonjena također na „Sveto Pismo“. Dakle, ateizam ne postoji, osim kao zajednica zbunjenih ljudi koji ipak prihvataju znanost i vrijednosti ovoga svijeta za svoja uvjerenja, pa ni oni nisu ateisti, već vjernici isto sa svojom baznom pretpostavkom, ova naša takozvana piramidalna zajednica o kojoj se već podosta zna je skupina visoko religioznih ljudi, koji su sasvim svjesni postojanja „Stvoritelja“, kao i Njegove „Pisane Riječi“, bilo da je sveta Biblija, časni Kuran ili velike Vede u pitanju. Svjestan sam da se mnogi ljudi neće složiti sa ovom konstatacijom, da ove tri objave dolaze od istoga Boga, jer ove tri objave se pogrešno često interpretiraju, neke od njih nisu čak ni dobro prevedene, pa onda ljudi radi pogrešnih interpretacija koje se u velikoj većini namjerno rade, pomisle da objave nisu podjednako važne, također da nisu od jednoga i istoga "Stvoritelja".

Ali, da se prvo vratimo i objasnimo pravu svrhu, suštinu i smisao ove naše piramide, te njeno istinsko zalaganje, kao i idejno-vjerski pravac koji stoji iza njenih nastojanja.

Kao što je već poznato većini ljudi koji se bave ovim fenomenom, na samome njenom vrhu imamo bivšega Lucifera, današnjeg Satanu, Šejtana ili Šivu, sve u ovisnosti koju objavu koristimo i koje njegovo ime upotrebljavamo.

 Kako pade s neba, zvijezdo danice (Lucifer), kćeri zorina? Kako se obori na zemlju koji si gazio narode? Izajija 14.12

 Iako bi ovo možda bio i točniji prevod:

 "Kako pade sa nebesa, Svetlonoso sine Zorin? Oboren si ti na zemlju, razoritelj nad pucima.

Bivši Lucifer ili Svjetlonoša je bio najveći i najljepši anđeo nekada davno, prepun svijetla i znanja, te je kao takav bio jedinstven, neponovljiv i poseban po svemu. Radi svojih duhovnih mogućnosti koje je posjedovao, bio je i najveći autoritet pored stvoritelja, te je u ponekim fazama bio doživljavan i obožavan kao i sami "Stvoritelj", jedino što je Lucifer trebao da se pokloni Bogu i prizna Njegovu svemoć. Lucifer je radio to dosta dugo vremena, uživao je u slavi koju je dobio od svemogućega Boga, međutim, kada je trebao priznati svemoć stvoriteljevu i Njegovu zaslugu za sve, on je to zatajio i sebe izjednačio sa Bogom.

Poslije ovoga dolazi do njegovoga pada, te sa njim polaze i njegovi najbliži sljedbenici (anđeli), a zatim i svi preostali, a to smo danas mi svi koji se nalazimo u ovome materijalnome univerzumu ispunjenim vodom. Budući da je bivši Lucifer, a današnji Satan ili Šejtan, zatajio Boga, te sebe proglasio bogom, odnosno izjednačio se sa Njim, naravno da on kao takav i dan-danas pokušava da zadrži ovu poziciju, a to je da se njemu klanjamo i njega obožavamo, baš kao što smo to nekada čini, samo tada je on stvarno bio velik, jedinstven i neponovljiv. Budući da nas na zemlji ima toliko različitih, ne samo po intelektualnim mogućnostima, već i po naravi, sklonostima, duhovnim mogućnostima i slično, on je kao takav razradio cijelu mrežu prevara i obmana, praktično za sve kategorije ljudi, a najviše za vjernike, jer smo rekli već da svi ljudi na ovom svijetu imaju neku unutarnju vjeru, ateizam je samo vjera u nešto da ne postoji, odnosno, vjera u ono što moderna znanost govori, dakle, Satanina najveća i najuspješnija taktika u prevari je upravo bazirana ili oslonjena na „Sveto Pismo“, i maksimalno se koristi protiv vjernika, dok su takozvani ateisti već duboko u njegovom želudcu varenja.

Ali, ovo nije toliko lagano za shvatiti, jer biviši Lucifer ima više metoda kojima se služi u svojoj taktici zavaravanja i obmanjivanja, mi ćemo ovdje pomenuti samo nekoliko najbitnijih.

Rekli smo da na vrhu piramide stoji bivši Lucifer, a odvojeni vrh od ostale strukture kao što je već i poznato označava njegovu vladavinu, kako na materijalnim, tako i na nekim duhovnim razinama, iako kada kažem duhovnim razinama, onda se to odnosi na neke razine materijalnog svijeta (univerzuma) u kojem vlada suptilna materija, dok duhovno kraljevstvo na kojem leži „Božiji Tron“ je čisto duhovna oblast i on ovdje nema više pristupa.

Međutim, ono što malo ljudi zna, malo ljudi barem kada su obični pojedinci koji ne pripadaju ovoj njegovoj strukturi moći i vlasti, je da ovo njegovo oko koje se nalazi na samom vrhu piramide,

 

osim što pretstavlja njegovu kontrolu i moć, nalazi se također u sunčevoj aeuroli, dok pentagram ne samo da simboliše i označava njegove rogove što većina ljudi smatra, već je to ona "Zvijezda" koja se spominje u svetome „Pismu“,

Related image

koja se nalazi uz dva velika svjetlila, jedno veće (Sunce), drugo manje (Mjesec). Također, nekada se u ovome odvojenom vrhu piramide nalazi sunce u obliku oka, a nekada samo crno oko kao na gornjoj slici, koja za neupućene ne znači ništa puno, osim već poznate nam stvari o svevidećem oku, međutim, ovo ima još dublje značenje, te se sva simolika koja se koristi u prikazivanju određenih momenata oslonjena na „Sveto Pismo“, i ništa se ne radi slučajno i samoproizvoljno.

Na samome stvaranju je, osim „Vode“, bilo svijetlo i tama, jer svijetlo i tama su sastavnio dio ovoga materijalnoga svijeta, te samo po sebi niti svjetlo, niti tama nisu loši u smislu da imaju negativna svojstva, naš „Stvoritelj“ je samo podijelio svijetlo i tamu, tako da obadva ova aspekta mogu poslužiti u stvaranju Zemlje. Ono što ova piramida u svojoj najvećoj simboličkoj vrijednosti pretstavlja bivšeg Lucifera, a današnjeg Satanu, kao vladara svijetla i tame, budući da Satana želi sebe da prikaže kao apsolutnog vlasnika ovoga materijalnoga svijeta, bilo zemlje, bilo nekih drugih oblasti u kojima vlada suptilna materija, te da je na samome početku stvaranja kada je „Stvoritelj“ stvarao nebo i zemlju, dijelio svijetlo i tamo, u stvari bio jedini bivši Lucifer u to vrijeme, kao apsolutni gospodar svega, a to u krajnjoj konačnici znači da je on taj koji se spominje u „Pismu“.

Kao što se može primjetiti na ovoj drugoj slici desno, koja je još jedna od izvedbi krugova u žitu, svijetlo i tama su podijeljeni, svijetlo se u piramidi nalazi gore, tama je dolje, bivši Lucifer kontrolira obadvije krajnosti, a sve skupa se nalazi u sunčevoj aeuroli i naravno oko na vrhu. Ovo oko na vrhu ima još dublje značenje, osim svevidećeg oka za koje je već poznato, jer Sunce je jedini duhovni objekat (svijetlilo) u cijelome materijalnom univerzumu ispunjenim vodom, sva ostala svijetlila su materijalne kvalitete, te se ovo isto Sunce u Vedskoj tradiciji zove „Božije Oko“, budući da Sunce, iako je nastalo kao i sve sa stvaranjem, ali  je jedino stvoreno od duha, a duh pretstavlja stvarno nebo na kojem leži „Božiji Tron“. Osim toga, sunce kao „Božije Oko“ također simboliše Božiju svemoć, prisustvo, vladavinu i sveprimjetnost, te je bivši Lucifer to vrlo vješto iskoristio i sebe je kroz simboliku počeo stavljati na mjesto apsolutnoga gospodara, boga i stvoritelja, te kroz ovo „oko“ pretstavlja se kao onaj koji drži svu vlast u svim pravcima. Ne smije se zaboraviti jedna činjenica, koja često može zbuniti vjernike, ali i ostale pojedince koji pokušavaju da razumiju stvarnu pozadinu stvari, da bivši Lucifer ne negira nikada postojanje Boga, već samo sebe želi da izjednači sa Njim, te vrlo vješto koristi „Božiju Riječ“ da bi je prilagodio sebi, te sveto pismo koje je također za prosječnog čovjeka ispunjeno sa puno mistike i ne razumjevanja, Satana ga želi kroz simoliku prilagoditi sebi. Dakle, ono što bivši Lucifer cijelo vrijeme radi, je žalja samo da se izjednači sa stvarnim „Stvoriteljem“, tako da vjernici ne bi hvalu i slavu davali Njemu, već se klanjali izmišljenom i samoproklamovanom stvoritelju, koji vrlo vješto manipuliše „Svetim Pismom“, te tako masovno zavarava vijernike, a o ovome ću još ponešto poslije.

Kada sam rekao da je Sunce jedino svjetlilo u cijelom univerzumu koje je stvoreno od duha, i da su sva ostala svjetlila stvorena od svjetlosnih frekvencija koje pripadaju ovome univerzumu, to je iz razloga jer jedino Sunce daje žarku svjetlost i toplinu, budući da su to karakteristike duha, dok sva preostala svjetlila na nebu daju bljedu svjetlost i ne posjeduju toplotu.

Prva slika lijevo označava zvijedu iz „Svetoga Pisma“, jer kao što je Sunce, Mjesec i ostala svijetlila prezentiraju svijetlo, iako je Sunce duhovno svjetlo, zvijezda-e prezentira tamu, tako da na našem nebeskom svodu imamo tamni planet kojeg jedino možemo primjetiti radi pomračenja Sunca ili Mjeseca, pentagram dakle označava njegovo prisustvo, odnosno vladavinu, kako svijetlom, tako i tamom. Na desnoj slici je rijeđa sunčeva (svjetlosna) aeurola, na lijevoj je gusta koja prezentira tamu. Pomračenje Mjeseca i Sunca se ne dešava tako kako nas uči moderna znanost, a uči nas da se Sunce i Mjesec nađu u određenim pozicijama naspram Zemlje, već se dešava tako što crna zvijezda, koja je inače obožavana u satanističkome miljeu, prođe ispred Mjeseca ili Sunca, te budući da niti apsorbira a niti prima svjetlost, također kao što se na slici može vidjeti, a okrugla je i ravna, dođe do pomračenja ova dva svjetlila...                                                                                                                                    Dakle, mi na našem nebeskome svodu, osim svjetlila od kojih je Sunce najbitnije, imamo i zvijezdu, budući da ova zvijezna ne apsorbira nikakvu svjetlost, jer je Bog rastavio svjetlo od tame, mi ovu crnu zvijezdu možemo jedino primjetiti kada prođe naspram jedna od dva velika svjetlila, i tada nastaje pomračenje, jer odbija svjetlost u onome omjeru koliko ih zaklanja.

Također, pet krakova zvijezde ili pentagrama zneče:  voda, zemlja,  zrak, svijetlo (vatra) i tama, upravo ono što je neophodno za nastanak zemlje i univerzuma. Od ovih pet kemijskih elemenata je sačinjen cijeli ovaj univerzum, i ovih per kemijskih elemenata su neophodni, budući da bez samo jednog od njih ne bi moglo doći do stvaranja.

Related imageOsim toga, to još predstavlja da je on (Satana) apsolutni vladar tame, ali kroz Sunce (svevideće oko) što je u stvari „Božije Oko“, želi sebe prikazati da vidi, ali i da vlada ovim svijetom. Dakle, u modernoj znanosti nas cijelo vrijeme zavaravaju sa zvijezdama na nebu, kao na velikim, udaljenim i užarenim suncima, ima samo jedno Sunce u cijelom univerzumu, i ima zvijezda ili zvijezde, ali su potamnjena nebeska tijela (frekvencije) koja mi ne možemo vidjeti, jer ne apsorbiraju svijetlost, niti je reflektiraju. Na ovoj fotografiji vidimo ovih pet elemenata zvijezde ili pentagrama, jedino što umjesto etera (Ether) koji se nalazi na vrhu zvijezde kako je ovdje prikazano, je ustvari tama, jer tama nije razumljiva, niti se može objasniti na bilo koji fizički način, zato se umjesto nje stavlja eter, kao nešto sveprisutno, sveprožimajuće i ne izraženo, ili drugim riječima, baš kao eter neopipljivo. Jer jedina tama, za razliku od svih drugih kemijskih elemenata, niti se može vidjeti, niti se može opipati, svi drugi kemijski elementi se mogu ili vidjeti ili opipati (osjetiti), tama se primječuje jedino kada svjetla nema, ipak čak i tako, tame smo jedino svjesni kada ima barem neko malo svjetlo u blizini, jer tama se ne može primjetiti bez ikakvoga svjetla. Dok svi preostali kemijski elementi ne ovise od tame, budući da se mogu ili osjetiti ili vidjeti u svakome momentu.

E sad, ukoliko znamo da ova naša famozna piramida, koja se inače počela dizati i postavljati u svim većim gradovima na svijetu, osim što simboliše i predstavlja lažnog gospodara ovoga svijeta, ali i onoga svijeta kojeg mi za sada ne vidimo, također pretstavlja podjelu na svijetlo i tamu, te "Oko" (Sunce) na njenom samom vrhu pretstavlja njega kao lažno „Božije Oko“, međutim, piramida također ljude dijeli na one koji štuju i klanjaju se svijetlu ili tami, kao dvije neophodne i sastavne krajnosti koje je „Stvoritelj“ podijelio prilikom stvaranja zemlje i neba.

E, ovo će možda biti malo teže za razumjeti, iako već u svijetu se mogu primjetiti neke određene radnje koje se vrše, koje nam itekako upućuju na ovo što ću sada napisati, pa se nadam da neće toliko biti nerazumljivo ili zbunjujuće, jer svjestan sam da većina svijeta ne može čak ni ovo provariti, a kamoli tek ono što slijedi.

Svijetlo i tama su sastavni dio ovoga materijalnoga svijeta, naš istinski „Stvoritelje“ je podijelio svijetlo i tamu, ali niti svijetlo, niti tama ne pretstavljaju nešto negativno ili pozitivno samo po sebi, već su sastavni dio stvaranja neophodan da bi ovaj svijet funkcionirao. Satana sebe pretstavlja u obadva aspekta, gospodarom svijetla i tame, tako da bez obzira koji aspekat čovjek obožavao i klanjao se, obožava uvijek istoga boga, budući da je stvarni „Stvoritelj“ neba i zemlje stvorio i podijelio svijetlo i tamu, ali niti jednu, niti drugu krajnost nije proglasio negativnom ili pozitivnom, već ih je samo razdvojio. 

Osim što je naš istinski „Stvoritelj“ podijelio svijetlo i tamu, mi imamo još jedan vrlo važan stih u „Svetome Pismu“ prilikom stvaranja koji govori: „I vidje Bog da je dobro.“!

Ovaj stih koji na izgled ne znači ništa puno sam po sebi, osim što daje dojam da se naš „Stvoritelj“ svaki puta prijatno iznenadi kako je nešto dobro stvorio, u stvari je ključ cijeloga razriješenja, razriješenja između svijetla i tame, jer stih naravno ne pretsravlja Božije čuđenje kako je nešto dobro stvoreno, budući da imamo svemogućega i sveznajućega Boga, već aludira na nešto sasvim drugo.

To drugo je, u stvari, da sve u ovome univerzumu što je stvoreno, služi dobroj svrsi, jer nema ništa što je stvoreno a da ne služi Boga na pravi način, samo što je razlika u dobrovoljnom služenju ili prisilnom, ali je za Boga dobro, jer Bog daje slobodu izbora, tako da oni koji služe Boga dobrovoljno, služe ga ispravno, oni koji Ga ne služe dobrovoljno, služe Ga iskrivljeno, no ipak Ga svi služe na ovaj ili onaj način.

                                                                                          Iskrivljeni način služenja

Tijelo piramide

Oči

Rekli smo već da piramida označava podjelu svijetla i tame, svijetlo je gore, tama je dolje, oko koje vidi i vlada u svim pravcima prezentira „Božije Oko“- stvarnog gospodara; poziciju koju vrag sebi želi prisvojiti, te se po ovome šablonu svijetla i tame i na zemlji također dijeli raspodjela vlasti, odgovornosti, ali i religiozne oprijedjeljenosti.

Na samome vrhu je bivši Lucifer, on vlada i svijetlom i tamom, on barem tako prezentira stvari iako ne vlada ničim, dok na zemlji se piramida dijeli na one koji štuju svijetlo, a drugi tamu, iako svi štuju i klanjaju se istom gospodaru, samo su neki ljudi svijesni toga, dok drugi nisu.

Ispod bivšeg Lucifera imamo, dakle, crnu i bijelu ložu, to su vjerski predstavnici tame ili svijetla, ovisno koji su materijalni princip izabrali, ili drugim riječima, koji princip im više leži na srcu, pa su se neki oprijedjelili da obožavaju svijetlo, a neki tamu. Ova loža koja se dijeli na bijelu i crnu, je u stvari svećenstvo, jer kako u svijetlu, tako i u tami postoje vjerski pretstavnici, u bijeloj loži se obično kaže svećenstvo, dok u crnoj se obično zovu varčevi ili magovi. Koliko ima bijelih ili crnih svećenika u cijelome svijetu, meni je to jako teško reći, da li ih ima stvarno 99 sa jedne i druge strane, u svakome slučaju, svi oni imaju svoga glavnoga pretstavnika, jedan se zove bijeli Papa, dok se drugi zove crni Papa. Bijeli papa je vidljiv i otkriven pred svijetom, crni Papa je sakriven i ne vidljiv, jer reprezentira tamu. Kada kažem svećenstvo i njegov stvarni broj u svijetu, onda se to ne odnosi na cijelokupni broj svećenika ili magova kojih ima daleko više u cijelome svijetu, već se odnosi na onaj mali broj njih koji je Satana osobno ovlastio, bilo da su bijeli ili crni, dok svi preostali, iako su svećenici bijeli ili crni, nalaze se samo u toj hijerarhiji i čekaju da dobiju poziciju ili mjesto u odabranima.

Bijelo svećenstvo na čelu sa bijelim Papom su zaduženi za idolopoklonstvo, vjersku simboliku i ikonografiju, klanjaju i štovanju takozvanim svetcima, te kroz folklorno bogosluženje i kroz razne ceremonije koje oni nazivaju svetim misama ili liturgijama, pa sve do izjednačavanje takozvane „Gospe ili Bogorodice“ sa samim Kristom u obožavanju, te generalno kroz šablone i površne rutine u kojima se vrši instituciolizirano štovanje Boga, kroz neizostavnu hijerarhiju u kojoj se svećenstvo bori za što bolji položaj, plaću i ostale beneficije. Kada kažem u služenju Boga, jedan broj najmanjih svećenika u toj duhovnoj hijerarhiji pokušavaju stvarno da štuju Boga, ali na pogrešan način, dok ovi na većim pozicijama sluše bivšeg Lucifera, jer su bolje upućeni u duhovnu ezoteriju.

Crno svećenstvo, sa druge strane, organizira crne mise ili liturgije, drže „Sveto Pismo“ naopačke za razliku od bijelog svećenstva, jer oni prezentiraju tamu koja je dolje, služe se mistikom, okultizmom, vrađbinama, kanaliziraju različite tamne energije, pale tamajan i svijeće kao i bijelo svećenstvo, promoviraju idolopoklonstvo, te generalno kroz rutine i šablone promoviraju folklorizirano bogoslužje, te finalno neizostavna hijerarhija u kojoj se crno svećenstvo bori za položaj, moć, novac, kao i za što bližu poziciju Satani.

Ova dva svećenstva, bijelo i crno, međusobno su svjesni sebe, te se uzajamno poštuju i respektiraju, potpomažu također, kao dvije neizostavne strane jedne te iste medalje, odnosno svijetla i tame, te obadva obožavaju istoga boga, a to je bivši Lucifer, samo što bijelo svećenstvo obožava njegov takozvani aspekat svijetlosti, dok crno obožava njegov opet takozvani aspekat tame.

Naravno, ovdje treba napomenuti još jednu bitnu stvar, da nebi došlo do zabune, i u bijelom i u crnom svećenstvu ima ljudi, vjernika, slijedbenika i svećenika koji nisu svijesni potpuno cijeli situacije, te im nije želja ili namjera da obožavaju ili se klanjaju nekom od ova dva aspekta, već misle i mnogi su ubijeđeni su da služe Bogu, neki čak i pokušavaju da služe, ali generalno crkva, ma kojeg je ona kršćanskoga predznaka bila, je institucionalizirana i hijerarhijski podijeljena od gore prema dolje, dok je kod pravoga bogoslužja od dolje prema gore:

„Doista, tko je najmanji među vama svima, taj je velik!"

Dakle, u pravome bogoslužju koje je jedino legitimirano kod Boga, ova naša imaginarna priramida ide naopačke, vrh je dolje, jer najveći su oni koji su najmanji, a tijelo je gore, jer tko je najveći taj je najmanji, dok u lažnoj i od vraga inspiriranoj piramidi je obratno, budući da se oni čangrizavo bore za položaje i pozicije, a to znači da na ovome svijetu budu veliki, a u Božjim očima najmanji.

Bijelo i crno svećenstvo služe istom cilju i istom gospodaru, osim pojedinaca koji su nesvjeni ili neupućeni, te su duhovno i vjersko-religiozno stubovi cjelokupnog društva, budući da oni prezentiraju religiozno-vjerske principe u ovisnosti na kojoj strani medalje stoje, a radi svoje posvećenosti duhovnoj službi, često su u neposrednom kontaktu i sa samim Satanom kroz njegove energije.

Naime, bijelo svećenstvo radi obožavanja i kanalisanja svjetla, te razniih liturgija i ceremonija kod moljenja, doživljavaju ovaj svijetlosni aspekat iste medalje, dok crno svećenstvo radi okultizma, vračanja i kanalisanja crne (mračne) energije, doživljava njegov tamni aspekat iste medalje.

Sam Satan se osobno ukazuje i jednim i drugima, ali samo onim najposvećenijima, koji ga najviše obožavaju, i onima koji za njega velike svari čine, ili jednostavno onima koji su do kraja posvećeni njegovoj misiji, dok ostalima kroz svoje sluge i opunomoćenike.

Ovdje terba napomenuti još jednu bitnu stvar,  za razliku od našega Stvoritelja koji nas sviju puni duhom i ljubavlju, dakle, puni nas onom neophodnom snagom duhovnom koja je neophodna za našu duhovnu pozadinu i rast, te Stvoritelj kao takav uopće ne ovisi od nas, već čak dapače, mi svi ovisimo od Njega, bivši Lucifer, a budući da je potamnio skroz i izgubio svoju snagu, eksplicitno ovisi od vjernika i onih koji mu kroz obožavanje daju moć, te što više ljudi u svijetu njega slave i obožavaju, on (vrag) postaje sve jači i veći, dok ljudi jadni i bijedni, sa druge strane, tko štuje i slavi stvarnoga Boga, postaje sve veći u duhovnome smislu, a u materijalnom najmanji.

Oči ove piramide znače svećenstvo, jer bilo da su crni ili bijeli, oni vode cjelokupno društvo u duhovnome smislu, ljudi se, uglavnom, samo svrstavaju na jednu stranu iste medalje.

"... I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima...

Bijelo svečenstvo, kako sam već rekao, kanališe bijelu (svjetlosnu) energiju, te im se vrlo često prikazuju neki anđeli, arkanđeli, neka sjajna i preljepa bića, nekada čak to može biti i takozvana Gospa, jer oni su idolopoklonici bijele energije, i obožavaju bijelu magiju, iako neki od njih nisu čak ni svjesni. Crno svećenstvo obožava mračni apekt, te oni kanališu crnu magiju, kao razultat njihovoga obožavanja im se pokazuju ili prikazuju duhovi, utvare, sablasti, te generalno neka tamna i mračna bića. Naravno, kada kažem da im se prikazuju ili ukazuju, bez obzira koje je svećenstvo u pitanju, onda se ne prikazuju svima, već samo najvećim od njih po njihovome hijerarhijskom ustrojstvu.

Illuminati

Srce

Naredna instanca u ovoj lažnoj piramidi koja je naopačke postavljena sa najvećim prema gore, umjesto obratno kako nam je Krist pokazao u praksi i primjeru, a to je najveći prema dolje, je jedna skupina ljudi koja sebe zovu Iluminatima ili prosvijetljenima, jer Illuminati pripadaju srcu ove piramide.

Duhovna loža, bilo crna ili bijela, je religiozno-duhovna podloga za sve instance koje dolaze ispod, i ona daje određene putokaze ili smjernice, odnosno, ona daje duhovnu logistiku i potporu u obožavanju vraga, ali i konkretne upute koje dolaze obično od samoga bivšeg Lucifera, dok Illuminati su njegovo srce. Illuminati su oni koji kreiraju cijelu političku, vojnu, zakonodavnu, ekonomsku, kao i svaku drugu krajnost ovoga društva. Illuminati ili prosvijetljeni se zovu jer su upućeni u mnoge tajne duhovne pozadine u oboažavanju Satane, te poznaju njegov svjetlosni i tamni apsekat, također, sa druge strane, upućeni su sve društvene tokove i kreiraju cijelu političku, ali i svaku drugu društvenu scenu u svijetu.

Kako postoji bijela i crna loža, tako isto postoje bijeli i crni illuminati, kada je duhovno-religiozno opredjeljenje u pitanju, jer jedni obožavaju svijetlost, a drugi tamu, dok u materijalnim tokovima nema razlike među njima, budući da se svi skupa angažiraju za uspostavu „Novog Svijetskog Poretka“, odnosno zajednički kreiraju cijelokupnu politiku i sva ostala zbivanja koja se dešavaju iza javne scene.

U duhovno-religioznom smislu, bijeli Illuminati obožavaju Sunce, kanališu takozvanu bijelu energiju, međutim, budući da sam Satana je potamnio i ne posjeduje više nikakvo svijetlo u sebi, on ima daje prividno svjetlosnu energiju, dok crni Illuminati prizivaju crne energije u raznim ceremonijama i obredima, te obožavaju zvijezdu (pentagram/tamu).

Međutim, da bi točno znali što znači „Novi Svijetski Poredak“, jer o ovome se već uveliko šuška, i mnogi ljudi postaju pomalo svijesni da ovo nije samo najobičnija teorija urote kako je mnogi nazivaju, ali njeni stvarni i dubinski razlozi, barem koliko se meni čini, nisu do kraja razjašnjeni.

Kao što smo već rekli, sve što se radi u svijetu ima svoju vjersko-duhovnu pozadinu i oslonjena je na „Svetom Pismu“. Nitko od ovih instanci, pa čak i onih ispod, ne negira postojanje Stvoritelja, niti negira opstojnost „Svetoga Pisma“ kao „Božije Riječi“, ali primjena i realizacija, odnosno slijeđenje „Svetoga Pisma“ je kontra onoga što sam Stvoritelj traži, a budući da ovi ljudi su obmanuti samim vragom, oni su ubijeđeni da slijede „Pismo“ na najbolji mogući način.

Dakle, radi se o skupini visoko religioznih ljudi, dok im je duhovna pozadina oslonjena na lažnim temeljima, jer su zavarani i obmanuti. Ipak, čak i tako, oni zdušno i sa velikim moralno-etičkim načelima prilaze cijeloj stvari, te bez i najmanje trunke savjesti čine neka djela, misleći da služe svetoj misiji.

Ono što Illuminate izdvaja od sviju ostalih u ovoj imaginarnoj i naopačke postavljenoj piramidi, je u tome što su jako dobro upućeni u „Sveto Pismo“, te bijeli illuminati žele da ispune njegov svijetlosni efekat, dok crni iluminati njegov tamni aspekat, ali da bi ovo shvatili do kraja, prvo moramo razumjeti neke stvari prije toga.

 

 ...”Mnogo je pozvanih, a malo izabranih“!

Ova izjava koja se može naći u Bibliji i koju nam je Krist ostavio, je inicijalna religiozno-duhovna pozadina Illuminata, te oni sebe smatraju da su izabrani, odnosno, bore se da uđu u društvo izabranih. Prosvijetljeni je samo zamaskirani naziv za njih, jer oni sebe, u stvari, smatraju izabranima, a budući da je jako malo izabranih, kako „Božija Riječ“ kaže, ljuborno čuvaju neke tajne, odnosno, oni u svojoj zabludi smatraju da ova Kristova izjava ima značenje duhovne borbe, skrivanja pravoga znanja, čuvanja samo za sebe, da bi u toj bespoštednoj duhovnoj-materijalnoj borbi njih nekolicina ostali izabrani, a samim tim i od njihovo boga nagređenim.

Sve što se radi u svijetu, radi se sa visoko duhovno-religioznim motivima, ali kada vrag upetlja svoje prste, te kada ljudi ne razumiju „Božiju Riječ“ do kraja, oni u svojoj zabludi rade određene kontra radnje, ne shvatajući da su obmanuti.

Illuminati, dakle, sebe smatraju odabranima, pa iako ih ima veći broj u svijetu, čak i između sebe kriju pravo znanje, te žele da je što manje njih upućeno u svu ezoterijsko-duhovnu pozadinu, da bi malobrojni sebi obezbijedili mjesto izabranih.

Možda će sada netkome biti jasno zašto se cijelo vrijeme iza kuluara spominje, a u posljednje vrijeme i javno o tome govori, o smanjenju pučanstva na jednu određenu cifru od nekih približno 500. 000.

Mnogi ljudi koji prate ovu tematiku pogrešno zaključuju da je sa ovom cifrom koja se želi implementirati u budućnosti lakše manipulirati, već što je to moguće sa današnjih više nego 7 milijardi. No, to nije točno, Illuminati zajedno sa ostalima u ovoj piramidalnoj hijerarhiji vrlo dobro i bez problema manipuliraju, jer su svi političko-društveni resursi u njihovim rukama. Pogotovo kada to izjavi jedna kontraverzna ličnost kao što je Bill Gates, koji je slavu i bogatstvo stekao na Microsoftu i prodaji autorskih parava određenih softwera, dakle, ne razumljivo je i neobjašnjivo da bi određeni ljudi koji svoju financijsku moć mogu pripisati na količini prodatih arikala, sami sebi režu granu na kojoj sjede, te depopulacijom stanovništa gube svoju financijsku premoć.

U ekonomiji cijeloj je sve igra velikih brojeva, a za to treba i što više ljudi, te nikome pametnome nebi bilo u interesu da se smanjuje broj stanovništva, kada gubi tako svoju financijsku podlogu.

Jedini i pravi razlog zašto se želi u bližoj budućnosti izvršiti depopulacija stanovništva je u tome, da izabrani zauzmu svoju poziciju, i da sa tim uđu u ono malo društo za koje „Sveto Pismo“ govori, a oni ga na pogrešan način razumiju.

Drugi zadatak i cilj u kojem se zalažu Illuminati je u pripremanju terena za dolazak Lucifera, kada su bijeli Illuminati u pitanju, dok dolazak Antikrista kada su crni Illuminati u pitanju. Razlike između njih nema, oni obožavaju istoga gospodara, samo su izabrali svjetlosni ili tamni aspekat njegove takozvane persone. Naime, mnogi ljudi se mogu pitati kako je to moguće da su oni visoko religiozno oprijedjeljeni, i da poznaju „Sveto Pismo“ bolje već većina običnoga svijeta, sa druge strane vrše cijele pripreme za dolazak bivšega Lucifera, danjašnjega Satanu, dok tamni Illiminati prave pripreme za dolazak Antikrista, kada se fino u „Svetom Pismu“ kaže da Krist dolazi!?

Ja i Otac jedno smo!'

Kao što sam već i objasnio, bivši Lucifer ne pobija i ne poriče postojanje Boga, on samo želi sebe izjednačiti sa Njim, a od Krista napraviti lažnoga spasitelja i mesiju, kojeg je on još prije dvije tisuće godina pogubio, a sebe postaviti na njegovu poziciju. Dakle, bivši Lucifer sebe prikazuje kao jedno sa Ocem, odnosno, on sebe prikazuje ravnim bogu, tako da ljudi koji njega slijede su ubijeđeni da taj vrag i jeste stvarno bog.

Ovdje treba još napomenuti jednu bitnu stvar, da bivši Lucifer ne kontrolira svijetlo, on je prije pada sa „Neba“ bio „Svijetlonoša“, potamnio je i kontrolira jedino tamu, odnosno, kontrolira tamnu energiju, a svoj pad sa „Neba“ prikazuje kao potpuno pobjedu i izjednačavanje sa Stvoriteljem, jer je nekad bio samo Lucifer ili Svijetlonoša, a poslije pada je i Satana, a to znači da sada, osim što je svjetlo pod njegovom kontrolom, također je i tama. Na žalost, Illuminati vjeruju u ovu lažnu njegovu pretstavu, jedni obožavaju Satanu i čekaju Antikrista, drugi obožavaju Lucifera i njegovog mesiju, jer su, i jedni i drugi, ubijeđeni da pravi mesija koji dolazi po svoje odabrane je upravo Lucifer, bez obzira koju njegovu stranu, bilo bijelu ili crnu, očekivali.

Dakle, ovi ljudi koji sebe predstavljaju kao prosvijetljeni, vrlo zdušno, moralno-etički, ali i također duhovno prilaze u realizaciji „svetoga Pisma“, jer smatraju da je svjetlo, ali i tama sastavnio dio života, univerzuma, ali i“Božije Riječi“, te bez obzira da li pojedinac izvršavao njegov svijetlosni ili tamni aspekat, izvršava, po njima, svetu dužnost.

Bijeli Illuminati zajedno sa „Bijelom Ložom“ kojoj su podređeni u duhovno-ezoterisjkom smislu, žele da naprave materijalnu depopulaciju svijeta sa kojom bi oni ostali ono malo stado, odnosno, ostali oni rijetki odabrani iz „Svetoga Pisma“, dok crni Illuminati sa „Crnom Ložom“ rade na duhovnoj dimenziji sa kojom žele što više ljudi da odvedu u pako, tako što primjenom crnih energija i raznim oprašivanjima iz zraka stvaraju duhovnu latergiju kod ljudi, opet iz razloga da bi rijetki pojedinci ostali odabrani. Jer, svijetlo i tama je sastavni dio stvaranja i života, svijetlo se nalazi gore, tama dolje, svi se bore za svoje pozicije, i svi zdušno rade, bilo gore ili dolje, da što manje ostane ljudi, da bi mogli izboriti poziciju izabranih ili odabranih.

Masoni

Ruke

 “Kad Sin čovječji stigne u slavi svojoj” i kad sjedne na slavno prijestolje svoje,  svi će se narodi skupiti pred njim i on će odvojiti ljude jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva” (Matej 25:31-33).

Ova izjava koja se može naći u „Svetome Pismu“, u kojoj Krist govori da će osobno razdvojiti ovce od jaraca, naravo da znači da će razdvojiti dobre od loših, jer kako smo već objasili, Bog uvijek čini dobro, i sve što radi je dobro, zato poslije stvaranja On i kaže: „I vidje Bog da je dobro.“

Međutim, na žalost, za piramidalnu zajednicu vjernika dobro ili loše ništa ne znači, oni gledaju to kao na medalju sa dvije strane, na jednoj strani je svjetlosni aspekat, a na drugoj tamni, i obadva su bila prilikom stvaranja univerzuma, a dobro i loše je po njima sastavni dio života, kao i što su svjetlost i tama, te ovu Kristovu izjavu pogrešno doživljavaju u kojoj misle da su ovce i jarci oni izabrani, koji će po dolasku Lucifera ili Antikrista zauzeti njegovo lijevu i desnu stranu, dakle, na desnoj strani će biti oni koji obožavaju svijetlost, a na drugoj oni koji služe tamu, a svi ostali po njima su propali.

Dakle, duhovno vijerska pozadina cijele ove priče je u ispunjavanju „Svetoga Pisma“, i ovi religiozni fanatici koji služe piramidu ga žele u cijelosti ispuniti i pripremiti sve neophodne uvjete za njegovo duhovno i materijalno-fizičko ispunjenje, te završna faza u pripermi za dolazak bivšega Lucifera (Antikrista), dok „Novi Svijetski Poredak“ će po njima nastati onoga momenta kada se on i pojavi, te malo stado izabranih od maksimalno 500.000 po njima, odabere kao svoje pozvane koji naseljavaju zemlju, odnosno, naseljavaju svjetlosni ili tamni aspekat koji su obožavali i ispunjavali.

Sa druge strane, druga skupina vijernika, bez obzira kako oni sebe nazivali, to mogu biti muslimani, kršćani, jevreji, hindusi, apsolutno svi preostali, također rade na ispunjenju „Svetoga Pisma“, ali indirektno, jer ova skupina vjernika, ne samo što Krista očekuje umjesto Lucifera ili Antikrista, već žele da čine dobro.

Dakle, razlika između vjernika sa jedne i vjernika sa druge strane je u tome, što piramidalni vjernici koji su obmanuti vragom se svim fizičkim i duhovnim metodama bore da postanu odabrani, te u svojoj nesvjesti služe zlo, dok jedna mala skupina ljudi momentalno na zemlji, često nesvjesno i srčano se stavlja na stranu dobroga, te po svojim djelima ulazi u društvo odabranih. Djela su im takva da uvijek misle i rade za većinu, dok piramidalni vjernici za manjinu ili sebe same.

Masoni su naredna instanca u ovoj piramidalnoj službi, te su podijeljeni po stupnjevima, kako je već jako dobro poznato, a najveći je 33. stupanj. Mnogi ljudi, kada se kaže Masoni, a budući da se često zovu i „Slobodni Zidari“pomisle, da su Masoni majstori, fizikalci ili građevinari koji rade razne fizičke poslove, te je njihova namjena i svrha da podižu građevine, bave se geometrijom, trigonometrijom, kao i ostalim fizičko-matematičkim operacijama, pogotovo što vrlo često u svome logotipu imaju šestar, trougao i čekić.

Naravno, između svega ostaloga pomenutog, oni rade i ovakve vrste zadataka, a to je da podižu građevine, sklupture, kao i da ostavljaju svoja obilježja lako prepoznatljiva, međutim, glavni zadatak i cilj Masona je duhovna pozadina, budući da su oni zidari ili građevinari „Novoga Svijetskoga Poretka“, ili što bi se reklo jednostavno, „praktičari“ koji pripremaju teren da bi se „Sveto Pismo“ ispunilo.

Masoni su ruke ove piramidalne zajednice, i zdušno, etički, i po njima moralno rade sve što je neophodno da bi fizička strana „Novog Svjetskog Poretka“ ispunila. Masoni su obično: doktori, političari, umjetnici, prosvjetni radnici, bankari, itd., ali im je to samo formalna funkcija, pogotovo ako se bave nekim društvenim poslovima, dobijaju izravno naređenja od Illuminata i nekad čak i od crne ili bijele lože. Budući da masona postoji po različitom stepenalnom rangiranju, oni na samome dnu se obično uvode u tajne ezoterije i polako podižu prema gore, dok oni najnapredniji znaju gotovo sve, te žele da budu ruke „Novog Svijetskoga Poretka“, a samim tim da dobiju mjesto u izabranima (Illuminatima) i uđu u ono malo stado od tek nekih pola miliona.

 Budući da Masoni, isto kao i Illuminati, kao i svi preostali koji služe piramidaln-hijerarhijsku zajednicu, ne gledaju kroz prizmu dobroga ili lošega, te svjetlo i tamu smatraju sastavnim dijelom stvaranja, univerzuma i života, oni kao takvi neprezaju učiniti bili što da bi se „Sveto Pismo“ ispunilo, jer oni smatraju da svojim angažovanjima izvršavaju samo svetu dužnost, te iz ovoga razloga truju zrak kroz različita zaprašivanja, bilo iz zraka ili sa zemlje, truju vodu i hranu, i generalno čine jedan veliki nered na zemlji, jer oni su ruke ovoga vjersko-duhovnog fanatizma, inspiriranog od samoga Satane, budući da tako jednim udarcem postižu dva cilja:                                                                                                 -Prvi je u depopulaciji i smanjivanju stanovništva, te finalnom ostanku odabranih                                 -Drugi je u ljudskoj inertnosti za duhovna nastojanja, radi ljudske zbunjenosti, problematičnih uvjeta, lošeg životnoga standarda, te generalno grčevite borbe za opstanak, a samim tim oni lagano i dosta jednostavno ulaze u društvo odabranih, jer većina svijeta riješava probleme samo i ne razmišlja na duhovnu pozadinu života.

Jer, kao što sam već objasnio, ova vjersko -piramidalna zajednica u svijetu ne razumije, niti prihvata principe dobroga ili lošega, kao dvije različite krajnosti, a isto tako ljubav ili mržnja je po njima samo dvije strane iste medalje. Oni smatraju da bez obzira da li čovjek volio ili mrzio, činio dobro ili loše, sve je to ista medalja sa dva naličja sa kojom nema razlike da li činiš dobra ili rđava djela. Istini za volju, oni su se više opredjelili za rđava djela, jer za njih dobra znače slabost, iako prihvataju i dobra djela, ali velika većina smatra da je u sili snaga, zato radije čine zlo već dobro.

‘Kad čujete priče i glasine o ratovima, ne uznemirujte se! To se mora dogoditi, ali to još nije kraj. Jer jedan će se narod dići protiv drugoga naroda i jedno kraljevstvo protiv drugoga. Bit će potresa i oskudice na raznim mjestima. Sve je to tek početak porođajnih muka.’ Mt 13:7-8

Budući da se sve radi zdušno na ispunjenju „Svetoga Pisma“, i sa velikim nestrpljenjem u isčekivanju „Mesije“, piramidalni vjernici očekuju bivšega Lucifera, preostali vjernici „Krista“, masoni zajedno sa ostalim piramidalnim vjernicima pripremaju teren za početak novog svijetskoga rata, globalne krize i oskudice, a različitim vještačkim metodama koje su kroz tehnologiju izumili, kao što je npr. „HAARP“, ali i sa drugim tehnološkim metodama koje su manje ili nikako poznate, izazivaju vještačke zemljotrese, poplave, „Tsunami-e“, kao i sve ostale vrste kriza, jer žele da ispune „Sveto Pismo“, te tako dobiju mjesto u odabranim.

Jer, ja ne znam da li ljudi koji ovo čitaju i dalje razumiju o čemu se radi i šta je njihova idejno-vjerska logika!?

Ako Gospod u Bibliji kaže da će doći ratovi, poplave i potresi, oskudice i ostala neimaština, i pritom kaže ne uzbuđuj se, ovi religiozni fanatici koji služe piramidi rade svu vrstu ovih nereda zahvaljujući naprednim tehnologijama, jer oni misle i smatraju da tako ispunjavaju svoju svetu dužnost, ne uzbuđuju se previše radi toga, jer za njih dobro ili loše je samo dva naličja iste medalje.

Bildeberzi, Lobanja i kosti, Tule, Templari, itd.

Stomak

 Iako je jako teško nabrojati sva društva koja su se stavila na stranu „Novog svjetskog poretka“, pa samim ti i pripremanje terena za dolazak njihovog mesije, svi rade neki svoj dio posla, naravno, mnogi od njih nisu ni svjesni tkome ili čemu služe, već im je namjera jednostavno da se dočepaju boljeg društvenog položaja, novca, ili jednostavno da podignu svoju karijeru, ipak, svjesno ili nesvjesno, pripremaju teren odabranima, jedino što mnogi nisu svjesni da po ovoj priramidalno vjersko-duhovnoj dogmi, samo mali broj je odabranih, tako da i mnogi oni koji služe „Novi svjetski poredak“ će morati biti odstranjeni.

Glavni cilj ovih tajnih društava koji služe „trbuh“ ove piramidalne zajednice imaju za zadatak da što više unesu konfuziju među ljude, pogotovo vjernike sa druge strane, tako što lažnim informacija, propagadnim materijalom, takozvanim naučnim otkrićima koja bacaju sumnju na „Sveto Pismo“, na zdrav ljudski razum, te generalno širenje lažnoga ateizma, jer oni sami nisu ateiste već vjernici, iako vjeruju u jednog sasvim drugoga boga, ali na ovaj način sklanjaju ljude od pisane „Riječi“, te im podgrijevaju nevjernički duh, budući da ionako mali broj ljudi treba da ostane među odabranima, agnostici to svakako nisu.

Dakle, iako svi marljivo i zdušno služe istim ciljevima, jedino najupućeniji znaju cijelu duhovnu pozadinu, ostali samo služe istom cilju radi neke materijalne koristi, ali su već otpisani, jer jednostavno nisu odabrani od samoga Satane, kao niti od prosvijetljenih koji su na zemlji.

Iz ovoga razloga imamo jednu gustu manipulaciju na zemlji, jer ovo je glavna i osnovna taktika Satane, a to je da kroz različite dezinformacije koje se ubacaje u društvo, ljudi gotovo sumnju na sve, kod ljudi stalno podgrijava skeptičan i nevjernički duh, te osim konstantne borbe za golo preživljavanje, razne krize i recesije koje su vještački nametnute, posljednji udarac je dezinformacioni rat, kada se za jednu istinu koja se pojavi u društvu, odmah i automatski ubajuje pet ili deset neistina, tako da ljudi izgube volju i želju za pravim informacijama.

U svim dijelovima tijela koje služe piramidu ima različitih profila ljudi, tako da: doktori, političari, prosvjetni radnici, inžinjeri, znanstvenici, itd., mogu biti bilo kojeg socijalnog statusa, međutim, prava pozadina je duhovna i ovdje se razlikuju, jer svi pripadaju nekom dijelu tijela, i služe višim ciljevima.

„Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.“ EF 6.13.

Dakle, ova tajna društva kojih ima dosta u svijetu, rade zdušno i marljivo na svim vrstama dezinformacija, iskrivljenim istinama, nude neko tobožnje znanje koje nije uopće od nikakve koristi, uvode u edukaciju i obrazovanje iskrivljena značenja, te generalno kroz reklame i ostali informativni sadržaj šire konzumerizam, strah i paniku od nestašice i raznih ekonomsko-političkih fluktuacija.

Preostali

Noge

I na samome kraju su ostale „noge“ piramide, a to su svi preostali koji joj služe, više nesvjesno već svjesno. Naime, često se pogrešno misli da na samome dnu piramide se nalazi običan narod, a sva ova tajna društva su iznad njega, te da je narod samo ovca sa kojima se manipilira i želi skloniti od istine, međutim, to nije točno, budući da samo jedan mali broj odabranih treba da ostane na kraju, tako da svi oni koji nisu u onoj famoznoj cifri od približno „500.000“ ,u stvari, otpisani su, te apsolutno nije bitno gdje se tko nalazi. Da, bitno je i neophodno da što veći broj ljudi služi priramidu, da bi se „Sveto Pismo“ što prije ispunilo, ali za prosvijetljene nije bitno gdje se tko nalazi, već tko je odbran u društvo pozvanih.

Iz ovoga razloga svi članovi piramidalne zajednice, bez obzira gdje se tko nalazi, dobija upravo ono što on želi, tako da netko dobije položaj, netko poslovan angažman, netko filmsku, sportsku ili muzičku karijeru, netko postane znanstveni autoritet, ili bilo što drugo što netko poželi.

Satana preko svojih demona, a na zemlji svojih sluga drži sve pozicije u društvu, te nema niti jedne instance, bilo društvene ili vjerske, da on nije svoje prste umiješao, te je kao takav sposoban i kadar dati pojedincu sve što poželi u marerijalnome smislu. Razlika je samo između onog maloga broja njih, koji žele ući u društvo odabranih, te oni traže i bore se za pozicije među prosvjetljenima, dakle, imaju duhovne motive, dok svi prostali koji je jako velik broj u društvu traži isključivo materijalne, pa čak i u cijelom tijelu piramide ima veliki broj njih koji traže isključivo materijalne ciljeve.

Dakle, noge piramide su svi oni pojedinci koji služe piramidu, više nesvjesno već svjesno, jer noge piramide su za sve one koji žele materijalne ciljeve da ostvare, bez većih duhovnih ciljeva ili motiva. Služe je tako što za određene ustupke koje im sam vrag omogući, moraju raditi kontra uslugu, a kontra usluga je da mu dovode što više ljudi. Na krarju krajeva, svi oni mu moraju prodati dušu, jer obećanima je obećano mjesto među izabranima, oni koji traže materijalne ciljeve dobijaju ih, razlika je u tome što: glava, srce, ruke i trbuh prodaju dušu za duhovne motive, jedino noge u ovoj piramidalnoj zajednici za mamterijalne ciljeve.

Ovdje još treba samo nešto naglasiti, jer kako sam rekao velika manipulacija vlada, tako da čak i oni koji služe piramidu su vrlo često izmanipulirani, pa se može desiti da netko pripada Illuminatima, netko Masonima ili nekoj drugoj tajnoj organizaciji, ali to još uvijek ništa ne znači, mali broj njih, bez obzira tkome pripadao, želi poziciju među odabranima, velika većina samo materijalne ciljeve, misleći da su već odabrani tako što služe piramidu, dok ne shvataju da na samome kraju treba ostati jako mali brolj ljudi koji će naseliti zemlju, a to mogu biti samo oni koje vrag sam odabere, a svi preostali su samo iskorišteni.

Noge pripadaju, dakle, sa sve preostale, a to mogu biti atesiti, vjernici, doktori, političari, kao i svi oni koji ne poznaju, niti žele duhovne dimenzije, prema tome kao ovce, jer se motivišu i brinu samo oko svoga trbuha.

 

 

Tijelo Kristovo

Ponizni

Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Iv 15,4

Budući da sve ima svoju duhovnu pozadinu, i budući da se odavno vodi duhovni rat, samo što mnogi ljudi nisu toga svijesni, neke ni ne žele da se probude uopće, iza svega što se dešava u svijetu stoji duhovna dimenzija, a duhovna dimenzija je u pripremanju svega neophodnoga da se „Pismo“ ispuni, te konačno pojavi za jedne Krist, a za druge Lucifer ili Antikrist, ili drugim riječima, svijet polako i sigurno sve više i brže ide prema „Sudnjem Danu“. Na žalost, tolika je manipulacija u svijetu, i toliko se pozornost svakidašnjeg i običnog čovjeka skreće sa duhovnih na nebitne materijalne stvari, kao što su sport, zabava, moda, rekreacija, materijalizam, konzumerizam, plus na to svaki mogući vid dezinformaciono-propagandnog rata, da ljudi jednostavno ne mogu da progledaju, a mnogi se jednostavno i prepadnu stvarnosti, ili drugim riječima, vole više da spavaju i nebudu svjesni realnosti.

"Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta.“ Iv 18,33

Porođajne muke koje su bile već najavljene da će se dešavati u posljednje dane znače da dolazi do izjašnjavanja čovječanstva, jer vrijeme se približilo, „Sveto Pismo“ se ispunjava sve više, tako da svaki čovjek u svijetu se mora konačno izjasniti, jer ulazimo u vremena kada više neće biti neutralnih u smislu da ljudi niti vjeruju, ali isto tako niti nevjeruju. Ljudi se već polako svrstavaju kojem gospodaru oni služe, a i oni koji su za sada još uvijek neutralni, morat će se radi predstojećih događaja koji će sve više izmicati kontroli, da se svrstaju na jednu stranu.

Objasnili smo kako ova imaginarna piramida izgleda, i kako se nivoi vlasti, ali i duhovne odgovornosti rangira u njoj, te je ona čisto zasnovana na duhovnim motivima, a ovi vanjski su samo paravan, budući da sam Satan već odavno kontrolira sve materijalne tokove, bitka je u stvari za svaku dušu.

Mnogi ljudi apsolutno ne razumiju, čak i oni koji su vjernici i vjeruju u pravoga i jedinoga Boga, da kao što luciferijanska piramida ima svoje duhovno tijelo, da isto tako postoji i Kristovo tijelo, a Kristovo tijelo nije sačinjeno od vjerskih organizacija, crkava ili različitih denominacija, već od svakoga pojedinca koji se stavlja dobrovoljno u njegovo službu, ali i od onih koje Krist osobno izabere.

Naime, mnogi vjernici pogrešno doživljavaju religiju, te misle da je Krist krćanin, odnosno, da pripada samo kršćanskim vijernicima, dok ne razumiju da svemogući Bog je stvorio sviju nas, te ne može gledati na jednu vjersku grupaciju kao posebnu, a ostale nebitne ili manje važne, tako da se ljudi danas u svijetu svadjaju koja je religija najbolja, a onda pređu na lokalnu razinu, pa se svađaju koja je denominacija najbolja, pa će kršćani reći da je to: katolička, pravoslavna, protestantska, baptistička, itd., dok će kod muslimana to biti: šiti, suniti, tradicionalni muslimani, vehabije, itd.

Cijeli svijet se svađa oko svoje vjerske pripadnosti, a ukoliko se i ne svađa, onda lažno i tvrdoglavo misle da je njihova religija i njihova denominacija najispravnija, dok zaboravljaju duhovnu dimenziju, a to je da Kristovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta, te da ljudi se moraju staviti (ugraditi) u njegovo tijelo ili njegovu crvkvicu, koja nije institucionaliziranoga karaktera, jer svaka institucija povlači za sobom hijerarhiju u kojoj glava ide gore, a noge dolje, to imamo u luciferijanskoj piramidi, već glava ide od dolje, gdje je najveći onaj koji je najmanji u „Kristovoj Crkvici“, dakle, „Njegovo Tijelo“ je duhovne dimenzije.

Dakle, sve institucije u svijetu, ali apsolutno sve, bez obzira da li su vjerske ili društvene, zasnovane su na piramidalnom uređenju vlasti, i sve su inspirirane od samoga vraga, „Kristovo Tijelo“ ili „Kristova Crkvica“ je obratno postavljena, gdje najveći među njima najviše služe ostale, a oni koji su najviše služeni su u stvari najmanji u duhovnome smislu. Dakle, duhovna dimenzija, a ne materijalna, jer je borba za duhovne vrijednosti, materijalne su svakako prolazne, osim toga pripadaju gospodaru ovoga svijeta, a to je bivši Lucifer.

Na žalost, opet ponavljam, ljudi ovo gotovo u većini slučajeva apsolutno ne razumiju, pridonose konfuziji još više, umjesto da se svrstavaju u onu duhovnu dimenziju po njihovom vlastitome izboru, jedna je piramida, a druga je „crkciva“ (tijelo), stalno se kriju iza nekih religioznih denominacija koje su sve hijerarhijski (piramidalno) ustrojene, pa čak i veliki i iskreni vjernici pridonose zabludama još više, jer stalno ljude pozivaju u neku crkvenu instituciju, ili religioznu opredjeljenost, dok prava „Kristova Crkvica“ (tijelo) je gotovo prazna, a to su one natorne činjenice koje „Pismo“ i govori, a to je:

”Mnogo je pozvanih, a malo izabranih“! (Mat. 22,14)

Dakle, krajnje je vrijeme, pogotovo za one ljude koji vjeruju u pravoga i jedinoga Boga, a to je onaj "Stvoritelj" neba i zemlje o kojem sve objave govore, da se ljudi počnu integrirati u „Njegovo Tijelo“, a ne u neku vjersku organizaciju ili denominaciju, jer čak i piramidalni vjernici se pokušavaju ugraditi u tijelo Satane, naravno jer su zavedeni, budući da je rat duhovne dimenzije, jer materijalni je svakako izgubljen za vjernike, budući da kraljevstvo ovoga svijeta ne pripada momentalno Bogu.

Ponizni u Kristovoj crkvici čine svi oni pojedinci koji sebe nesebično daju za druge, tako što sebe smatraju najmanjima, i ne samo da se smatraju, već u primjeru i praksi to jesu, ali zato su u Božjim očima najveći, što je u praksi i primjeru poniznost na djelu.

Apostoli

„Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put, koji vodi u propast, i vrlo mnogi njim idu. Nasuprot uska su vrata i tijesan put, što vodi u život, i malo ih ga samo nalazi.“ (Matej 7,13.14)

Budući da u „Kristovoj Crkvici“  mogu prići svi oni koji žele, a to su svi oni pojedinci koji žele da u materijalnom smislu budu najmanji, služe sve ostale, ali zato duhovno veliki, ljudi se moraju odreći svih materijalnih aspiracija, hijerarhijskog koncepta shvatanja života, te piramidalnih organizacija kojima oni pripadaju, živo se integrirarti u ovo „Tijelo“ i postati njegovi glasnogovornici.

Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznam njih, i za mnom idu. Ivan 10,27

Apostoli (glasnogovornici) u ovome „Tijelu“ su najveća instanca, budući da glasnogovornici idu od čovjeka do čovjeka, služe sviju, skupljaju duhovna dobra i tako slijede Krista, koji nam je to pokazao u praksi i primjeru. Ovakvih pojedinaca, na žalost, jako ima malo, ali ne samo danas već generalno kroz stoljeća, ipak ponekad se pojavi netko tko slijedi Krista u stopu, ljubi i služi sve okolo sebe, u materijalnom shvatanju je najmanji, ali u duhovnome najveći. Apostoli su svi oni koji svoj život kompletno podrede ovome „Tijelu“, ostave sve materijalno-društvene tokove i interesovanja, baš onako kako su apostoli učinili kada su krenuli za svojim učiteljem, jer je Krist nama pokazao stazu usku svojim životom.

Kažem, ovo su prave rijetkosti da se desi, ipak čak i tako, Krist, ali i apostoli onoga vremena su nam dali primjer kako se slijedi put i uska stazica koja vodi direktno do uskrsnuća.

Dakle, za razliku od Luciferovog tijela i najveće instance u njegovoj takozvanoj piramidi, u kojoj postoji crna i bijela loža, a to su magovi ili svećenstvo koji na simboličan i ritualan način vrši svoje bogoslužje, na praktičan način kroz kanalisanje bijele ili crne energije, apostoli u Kristovom tijelu ne pripadaju niti jednoj instanci u hijerarhijskom poretku, niti jednoj društvenoj ili vjerskoj organizaciji, bukvalno i praktično idu od čovjeka do čovjeka, propovijedaju „Božiju Riječ“, ljubav i preobraćenje.

Pokajani

Efežanima 2:8-9 – “Jer milošću ste spašeni po vjeri, i to ne od sebe; to je dar Božji, a ne djela, da se nitko ne hvali.”

Za razliku od apostola i onih koji su ponizni, a rekli smo da su to pravi rariteti, pokajani su oni koji se kaju, mole za oprost i stalno čiste svoje haljine. Razlika od poniznih i glavogovornika sa jedne, pokajanih sa druge strane, je u tome, što svaki čovjek se treba prvo pokajati u svome srcu, ukoliko ima duboku vjeru, jer je spašen po milosti, da bi mogao postati ponizan, a samim tim i kernuti za Kristom.

Netko će zasigurno pomisliti da ova pozicija pripada liderima crkava, kao i raznom svećenstvu koje se može naći na svim stranama religioznih grupacija ili denominacija, međutim, to ni je točno, jer uska staza znači da ljudi počnu polako da se odriču materijalnih tokova i da izlaze iz svih piramidalnih zajednica, jer nasuprot hijerarhijskom ustrojstvu vlasti i odgovornosti postoje uska vrata, a ona su namjenjena za one koji se predaju Bogu sve više i prepuštaju do kraja u "Njegove" ruke, za razliku od piramidalnih vjernika koji ovise od nekoga ustrojstva i pozicije dodijeljene.

Dakle, za razliku od Illuminata koji pripadaju piramidalnoj zajednici, te u stalnoj i grčevitoj borbi za pozicije i društvo odabranih, ali isto tako u podložnosti ovome svijetu, ali i crnoj i bijeloj lože od koje dobija konstantne instrukcije, savjete i naredbe, pokajani su oni koji konačno shvataju da su spašeni po milosti, a iz svoje zahvalnosti prema Bogu nikad se ne uzvisuju, čiste svoje haljine (srce), te pokušavaju da uvijek ostanu krotki i mali, da bi postali veliki u Božjim očima.

Naime, nekada je ljudima jako teško razumjeti neke stvari, a to su ponajviše "Njegovi" darovi ljubavi i milosti, jer svemogući Bog je iznad našega materijalnog poimanja ljubavi i dobrih dijela, budući da ono što je za naše razmišljanje dobro i plemenito, ne mora nužno biti za "Njega", jer Bog gleda božanskim očima, a ne našim ljudskim, dakle, poniznost, pokazajanje, duboka vjera i stalno zahvaljivanje na Njegovim darovima milosti za nas, čine da se osoba integrira u "Njegove Tijelo",  budući da pojedinac ne čini ništa više sam od sebe, već je svjestan da je "Njegova" milost koja stoji iza njegovog spasenja.

Za razliku od piramidalnih vjernika koji misle da svojim rukama postižu nešto, a rekli smo da u luciferijanskoj piramidi ova pozicija pripada masonima, kod običnih ljudi samoživost i njihova samohvala, jer masoni rade na ispunjenju „Pisma“, te vjeruju da su njihova djela (ruke) zaslužna za tok daljnjih stvari, a samoživi i samozahvalni vjeruju u svoje sposobnosti, iskreni i čisti vjernici kojih je opet malo, podižu svoju vjeru, ponizuju se, čiste svoje haljine, zahvalju Bogu na Njegovoj milosti, te "Njegovom" daru koji je već pripravio za nas sve, i integrirao nas u Njegovo tijelo.

Zahvalni

 Hvalite Gospoda, jer je dobar; jer vječno traje milosrđe njegovo! Psalam 136,1

Slijedeća istanca u duhovnome "Tijelu" pripada za zahvalne, a zahvalni su oni koji slave i hvale Boga, te na sve što im se u životu dešava i događa, zahvaljuju Bogu na njegovoj milosti. Nekada se dešavaju lijepi momenti, a nekada ružni, jer to je sve sastavni dio života, sreća i tuga su samo dva naličja, zahvalni su uvijek zahvalni Bogu, bez obzira šta im život sprema.

Naime, iako u „Kristovome Tijelu“ nema hijerarhijskog ili piramidalnog urđenja, a to znači da niti jedna ova instanca u ovome „Tijelu“ nema veću ili manju poziciju, ali ipak, razlike se prave jedino u tome koliko je pojedinac spreman da služi ostale,ali i u tome koliko pojedinac radi na sebi, tako da se prave duhovne razlike,  pa u kontekstu toga, ponizni i glasnogovornici imaju najveću duhovnu vrijednost, iako je svaki dio "Tijela" podjednako vrijedan, ali ponizni i glasnogovornici izlaze iz svih društvenih tokova, materijalnih zanimanja, te kompletno sebe podređuju ovome „Tijelu“, ali i svim ostalim pojedincima, tako što služe sve nesebično. Poslije poniznih i glasnogovornika dolaze ostali dijelovi „Tijela“, materijalnih razlika nema, svi su podjednako bitni, ali se prave duhovne, a duhovne se baziraju uvijek i jedino na spremnosti pojedinca da se podredi svima, dok u piramidalnoj zajednici vijernika koja je inspirirana bivšim Luciferom, svi služe jednoga, ili u najboljem slučaju, večina služi pojedince.

Ovdje treba još naglasiti jednu stvar, „Kristovo Tijelo“ pripada za odabrane ili pozvane, tako da pojedinac ne može sam sebe pozvati ili ovlastiti, niti ga može netko drugi, kao što je recimo neki vjerski predstavnik ili sveštenik, pojedinca može jedino svemogući Bog ovlastiti, te isti ovaj svemogući Bog daje poziciju ili službu koju će pojedinac obnašati, a opet koja je u ingerenciji njegovoga duhovnoga napretka i zrelosti, ili drugim riječima, u ovisnosti koliko je pojedinac sposoban i u mogućnosti da se kompletno podredi ovome „Tijelu“. Nekada pojedinci rade samostalno, samostalno u smislu da tiskaju, pišu ili govore određene stvari, te pokušavaju na taj način ukazivati na zablude u društvu i vrijednosti „Svetoga Pisma“, ali nisu ovlašteni, te nemaju dovoljno intelektualnu, niti duhovnu širinu za ono što rade, iako je jako pohvalno, čak i ako nisu pozvani ili odabrani, ali jedino ako daju sebe i svoje srce u onome što rade, jer pripomažu da se istina pročuje dosta daleko, mada treba naglasiti da ima pojedinaca koji šire čiste zablude i dezinformacije, koji su sebe samoovlastili, te umjesto da ispravljaju razne neistine i zablude, oni doprinose zbrci još više, iako poneki nemaju uopće namjeru da to čine, dok jedan veći broj to radi namjerno.

Kao što u piramidalnoj zajednici vjernika pozicija „Srce“ pripada za one pojedince koji šire sve vrste zabluda, nemoralnoga života, bezbožnosti, kao i manipulacije širih razmjera da bi jednostavno konfuzija vladala, te se istina duboko zaključala, u ovome „Tijelu“ „srce“ pripada onim pojedincima koji sebe daju za druge, tako što pišu, upučuju, tiskaju, objavljuju, i generalno govore i rasvjetljavaju sve segmente života, a ponajviše hvale i slave Gospoda, kao i Njegovu pisanu „Riječ“.

Preostali (vjernici)

"Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite, dakle, savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski."Mt 5,43-48

I na samome dnu ove duhovne ljestvice se nalaze vjernici, iako sam već naglasio da nema razlika nikakvih u ovome „Tijelu“, već je sva razlika samo u tome koliko je pojedinac sposoban da podredi sebe drugima, vjernici snaže svoju vjeru, pokušavaju da žive u skladu „Božijih“ zapovjedi, te prvenstveno misle na sebe ili svoj duhovni napredak. Vjernici još uveliko koketiraju sa ovim svijetom, a njegovom momentalni gospodar nije Bog, prihvataju piramidalno uređenje vlasti, te pokušavaju da se negdje uguraju u materijalnu hijerarhiju ili poziciju, budući da su dosta licemjerno nastrojeni, a razlog njihovoga licemjerstva je nedostatak dovoljne duboke vjere, i traženje svoje neke pozicije u materijalnim tokovima.

Međutim, ovo se sve može vrlo lako promjeniti, jer podizanje unutarnje vjere snaži čovjeka, dobija unutarnjo-duhovnu snagu, te vremenom sve više sa osobne razine prelazi na globalnu, jer prestaje polako da biva carinik, koji ljubi samo one koji njega ljube.

Vjernici su obično svi oni pojedinci koji gledaju dugo, vagaju i mjere, provjeravaju sve, ali radi unutarnje vjere koje imaju, i radi toga što svaki novi dokaz im osnaži vjeru, pojedinac polako se integriraju u ovo „Tijelo“, te počinje, osim sebi, i drugima podizati vjeru, tako što sve više živi savjesno, odgovorno i svrshovito kada je duhovna dimenzija u pitanju.

 „Podajte caru carevo, a Bogu Božje." (Mt 22, 17-21)

Budući da snaže svoju vjeru, i budući da duhovno postaju sve jači, daju caru carevo, a Bogu pokušavaju Božije, jer vjernici su svi oni pojedinci koji pokušavaju napraviti balans između duhovne i materijalne krajnosti, a to znači da svakome gospodaru daju ono što on traži.

Želim samo još naglasiti, da kada kažem vjernici ovoga „Tijela“, oni ne pripadaju ateistima, djelimičnim vijernicima, ili onima koji obavljaju neke obredne ceremonije propisane crkvom, budući da je duhovna dimenzija samo u služenju (ljubljenju) drugih, sve ostalo što pojedinac radi u materijalnom smislu mora čovjeku osnažiti duboku vjeru, te povečati ljubav preba bližnjima, čak i prema svojim neprijateljima.

Ukoliko pojedinac jedino izvršava materijalne dužnosti, tako što caru daje carevo, dok ne daje Bogu Božije, a dati Bogu znači povečati ljubav prema svojim bližnjima, čak i prema svojim neprijateljima, pojedinac nema duboku vjeru, formalno je vjernik, jedino koketira sa materijalnim vrijednostima i licemjeri prema Bogu.

Na žalost, ovakvih pojedinaca najviše u svijetu ima, bez obzira da li oni sebe zvali vjernici ili nevjernici, jer ukoliko čovjek ne podiže svoju vjeru, snaži se iznutra, finalno počinje ljubiti i svoje neprijatelje, već uvijek i samo sve provjerava, bez ikakve duhovne konkrete, ovakav pojedinac je debelo promašio suštinu i smisao života, i nečeka „Sudnji Dan“ na ispravan načiin, a to znači da je sam sebe dispoentirao od odabranih ili onog malog stada pozvanih.

 

I još bi samo nešto nadodao, u gornjem stihu se spominje „sunce njegovo“;-koje izlazi nad svima, dakle, Sunce, kao što sam već objašnjavao, ima duhovnu dimenziju, i ono sija radi sviju, živo je i pokretno, i pripada Bogu ili „Njegovom Duhu“, ali momentalni knez ovoga svijeta želi da se predstavi kao to sunce, te slaveći i služeći sunce mnogi nisu svjesni da prestaju slavu Bogu davati, a umjesto toga lažnog gospodara slave, međutim, sunce samo po sebi život znači, služi sviju na zemlji, upravo ono što Bog, ali i svi koji Njega ljube i slave, služe sve, prijatelje i neprijatelje, dok lažna piramida inspirirana vragom služi samo svoje, bilo po vjerskom, denominacijskom, političkom, nacionalnom ili bilo kojem drugom šablonu, a kada govorimo o njenim visoko rangiranim članovima, onda oni služe samo sebe.

 

 

 

 

Samo nam istina treba!!!

VAŠA REAKCIJA?

Comments

https://refleksijasvijesti.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!