Da li je zemlja ravna?
Danas je ovo jako aktuelna tema, te se pojavljuju razne teorije o obliku zemlje. Danas čak ni zvanična nauka ne tvrdi da je okrugla, već periodično, sa vremena na vrijeme, kažu: ili da je ispupčena na polovima, u obliku kruške, ili da je grbava i spljoštena.

VAŠA REAKCIJA?



Facebook razgovori