Kur'an na Bosanskom jeziku I
Besim Korkut

Prijevod značenja Kur'ana na Bosanskom jeziku, Kompletan Kuran, prvi od dva djela

VAŠA REAKCIJA?Facebook razgovori