Trgovina dušama
Trgovina dušama
Pismo upućeno za "Boške iz Parisa"

Poštovani Boške, 

 

Pogledao sam nekoliko vaših video uradaka, te evo odlučio da vam se ovaj put javim preko komentara, a razlog moga javljanja je samo jedan mali pokušaj još da se neke nepoznanice razriješe, jer danas je više nego očigledno za veliki broj ljudi da se nešto dešava u svijetu, pogotovo ova takozvana pandemija je ljudima počela otvarati oči, jedino što ljudi, barem jedna velika većina ljudi, nije sasvim sigurna gdje ovo sve vodi i šta je konačni plan, kao i kada dolazi kraj ovome svemu, te eventualni povratak ka nekome normalnome i sretnijem životu. 

 

Da bi se znao razlog, motiv i cilj cijele ove agende koja se dešava, onda čovjek mora poznavati i duhovnu stranu života, odnosno, čovjek mora prihvatiti i duhovnu komponentu našega postojanja, jer mi svo dvokomponentna bića, sačinjena od tijela i duha, a gospodari ovoga svijeta se bore za našu duhovnu komponentu, jer materijalna komponenta je svakako prolazna, i jer sve bitnije i važnije materijalne resurse oni drže u svojim rukama. 

 

Dakle, materijalna pozadina cijele ove situacije je samo uvertira za duhovnu, jer sve u svijetu što se radi se čini da bi se ostvarili duhovni rezultati, budući da čovjek živi u materijalno-prolaznome svijetu, a sa ovoga svijeta nosi samo svoju dušu. 

Gospodari ovoga svijeta, a to su sada ljudi momentalno u sjeni, političari i ostali javni glasnogovornici su njihove marionete, dakle, gospodari u sijeni posjeduju sve najvažnije materijalna i financijske resurse ovoga svijeta, a budući da je sve prolazno i da čovjek mora jednom napustiti ovaj svijet, sve što se radi je borba da se uzme ljudska duša, te da čovjek poslije ovoga života ne vidi svijetlost, već da ugleda tamu.

 

Mnogi će možda reći da ne vjeruju u duhovnu pozadinu zbivanja, da ne vjeruju da čak ima nešto poslije fizičke smrti, isto kao što će mnogi reći da ne vjeruju u bilo kakvu zavjeru sa pandemijom, cjepivom i virusom, međutim, danas i još jedno izvjesno vrijeme, niko ne zna pouzdano koliko još,  ali po nekoj skromnoj procjeni jako kratko vrijeme, postoji kakva-takva sloboda virtaulnog izražavanja, te mogućnost postavljanja svoji ličnih kanala i informacija, te se ljudi mogu informirati a da nisu javni mediji u pitanju, kada ovu ukinu vrlo uskoro, ostat će samo ono što se ljudima javno servira a sve ostalo ugašeno.

Dakle, poenta je u tome da ljudi još uvijek mogu pronaći materijale vezane za duhovnu komponentu naše realnosti, konstantnom trgovinom ljudskih duša sa silama nečistim i tamnim, koja se najviše dešava u Hollywood-u među glumcima i ostalim filmskim akterima, u muzičkoj industriji među mladim i neafirmisanim pjevačima i ostalim muzičkim radnicima, u sportu, politici, kulturi, medicini, dakle, na svim onim mjestima gdje određeni ljudi za radi neke materijalne koristi veće, prodaju svoje duše i ostvaruju visoke ciljeve koje su zacrtali, ali uvijet i cijena je da se služi većem planu i agendi, kao i poslije okončanja svoga materijalnog bivstvovanja ne nose više ni svoju dušu, jer su je prodali drugome, ili drugim riječima, na ovome svijetu su radi šake para služili agendu, a poslije fizičkog okončanja njihovi životi ne pripadaju više njima, jer i ono jedino što su imali to su i prodali.

 

Duhovna pozadina cijele ove drame koja se dešava je jedini i najbitniji motiv koji pokreće cijeli svijet, novac i ostali materijalni interesi su samo paravan, jer ovi koji gospodare svijetom su prvenstveno došli do svih bitnijih materijalni resursa, kao i političko, medicinsko, vojno, znanstvenih institucija, a ova agenda se već sprovodi stotinama godina u prošlosti, tiha i tajna okupacija svih bitnijih svjetskih resursa i institucija, te sada ulazimo u završnu fazu kada se počinje vršiti tiha i tajna okupacija ljudske duhovne komponente.

 

Ova duhovna okupacija na materijalnoj razini se vrši tako što se ljudima stalno prezentiraju i prikazuju krize, nestašice, virusi, globalno zatopljavanje, ratovi, terorizam, bolesti, itd., gdje radi svih mogućih kriza i nestašica, problema i tjeskobe, brige i loših materijalnih uvjeta, čovjek sve više popušta pod bremenom života, te lagano postaje sve više podložan sistemu.

Dakle, radi straha i panike koja se polako uvlači među ljude, a radi vrlo neizvjesne i sumnjive budućnosti, a sve radi korice kruha za uzvrat, ljudi postaju toliko podložni i poslušni sistemu, da će radi malo mira i sigurnosti učini apolutno sve da bi ostali siti i u životu.

Ova agenda se spovodila u II sv. ratu vrlo uspješno i najviše među židovima, ali i ostalim narodima, gdje se stahom, terorom, glađu i golim preživljevanjem učinilo od ljudi da za jedan dan samo svoga života su u stanju sve učiniti.

Međutim, ovakva agenda je ipak finalno dovela i do velikoga otpora kod velikog broja stanovništva, te je cijeli plan na kraju propao, budući da svaka sila izava kontrasilu, ili drugim riječima, pobunu, nezadovoljstvo i finalnu brobu u revoluciju.

Iz ovoga razloga naša tiha okupacija traje već decenijama, okupacija koja ne izaziva nikakav otpor, strah, pobunu, i ne samo to, već ljudi počinju sve više da ljube svoje okupatore smatrajući ih braćom i dobročiniteljima, a ima čak i onih među nama koji im se klanjaju.

Okupacija tiha traje već stoljećima, samo se sa II.sv. ratom pokušalo silom ustanoviti novo-pravni poredak, međutim, agenda je cijela propala, ali su ostali isti ljudi koji stoje iza cijeloga projekta i koji sada na mirnodobski, naizgled demokratski, i tobože pravno-politički način postižu maksimalne rezultate.

 

Šta se promjenilo danas, i zašto tajni gospodari svijeta i našim momentalnih sudbina su ubacili u veću brzinu, odnoso, zašto se pojavio virus zadnji poznat kao Covid 19, i zašto se sada pokušava opet primjenjivati malo radikalnije metode, kao što je prisilno cijepljenje, ograničenje slobode kretanja, covid putovnice, te ostali pritisci koji prate cijelu ovu agendu, a rekli smo već da je do sada sve išlo sasvim lijepo i po planu sa njihovom tihom i tajnom okupacijom?

 

Problem je samo jedan koji se pojavio, a on je duhovne prirode, i ovo neće htjeti razumjeti velika većina ljudi, a opet bez ovoga duhovnoga momenta i razloga, ništa ovo se do sada nebi dešavalo, jer da nema ovoga duhovnoga momenta, nikave brzine nebi bilo, niti bi našim tajnim okupatorima itko moga stati na put!?

 

Pojavilo se; dakle, "Sveto Pismo", a to je "Sudnji Dan", jer sudnji dan se približava sve bliže, te naši tajni okupatori i neznani gospodari rade završne pripreme za što veću sjetvu duša.

"Sudnji Dan" je razlog što se ubacuje u veću brzinu sada, jer ima još dosta ljudi sa kojima posao nije na duhovan način završen, pa tajni gospodari sada pokušavaju malo sve da ubrzaju, da bi ljudi što prije donjeli svoje vanjske, ali i unutarnje odluke.

Ovo ljudsko previranje i komešanje se primjeti u poziciji koja se zove vakseri, i opoziciji koja se naziva antivakseri. 

 

Međutim, biti vakser ili antivakser, priča još nije gotova, jer se radi o trgovini ljudske duše, duša ljudska je najbitnija, biti vakser ili antivakser izaziva samo momentalni stav i raspoloženje po pitanju ljudskih sloboda, načina razmišljanja i stavova, iako već svi ljudi na ovome svijetu polako zauzimaju svoje stavove, jedni slijede bespogovorno agendu, a drugi se još uvijek opiru, međutim, priča nije ni za jedne ni za druge završena. 

 

Šta je slijedeće na redu?

 

Na redu je prvo zacrtano da se dođe do 80% minimalno cjepljenih u svijetu, a može biti i više, ne bi valjalo da je puno manje, a nikako ispod 60-70%, jer kada se dođe do zamišljene cifre od 80% pa i više, onda će naši tajni gospodari okrenuti ovih zamišljenih 80% na preostalih 20%.

Dakle, plan i program je da se sa lica zemlje ukloni sve ono što nije poslušno, što ne razmišlja indentično, i sve one koji primječuju da se nešto opasno dešava, kao i one koji se već bude i bune protiv svega.

Zašto će okrenuti ovih zamišljenih 80% na preostalih 20%, zašto ih jednostavno ne pohapse, prognu, otjeraju, na kraju-krajeva likvidiraju?

Pa zato što bi to podsjetilo na agendu II.sv. rata, jer bi sila prouzročila antisilu, i jer se ne radi o tome da se čovjek fizički uništi, već da se proda sistemu i da svoju jedinu duhovnu komponentu koji ima, zamjeni za koricu kruha i goli život. Dakle, 80% cjepljenih će se okrenuti na zamišljenih 20%, jer će se tih 80% cijepljenih osjećati ugroženo od ovih 20%, a ovih 20% radi svoje zaštite i sigurnosti, materijalne imovine, posla, pa čak i korice gologa kruha će masovno prelaziti u cjepljene. 

 

Dakle, prividno zatišje i mir će nastati onoga momenta kada se konačno stvori određena masa ljudi podložna sistemu i njegovim direktivama, sve mjere i ostale obaveze koje su momentalno na snazi prestaju, ali onda nastaja unuatrnja borba između ljudi, jer će cijepljenima reći da je virus konačno popustio zahvaljujući njima, a necjepljeni su uvijek velika opasnost njegovog povrataka.

 

Šta je slijedeće na redu?

 

Slijedeće je na redu da se bespogovorno sluša sistem i njegove direktive, slijepo slijedi bez alternativa, a sve ostalo isčisti iz društva, ali ne njihovom silom koja bi prozročila kontrasilu, već našom međusobnom borbom i mržnjom, recept i scenario koji je nama svima poznat na balkanu, pogotovo poslije zadnjega rata, samo što sada nije u pitanju bivša Jugoslavija, već svijet na globalnome planu. 

Kada se ova transformacija napravi, i kada se završi unutarnja borba između ljudi, a ona će se završiti tako, kao što sam već rekao, veća većina će prisiliti ili rastjerati manju, uvest će se jedna religija, vlada i političko uređenje, gdje će svi javno i otvoreno se morati pokloniti vragu (sistemu), odnosno, morat će javno i otvoreno svoju dušu njemu predati.

 

Da, dragi moji, na žalost ovo je istina, iako znam da još velika većina u ovo ne vjeruje, ipak, to je pravac i zacrtana agenda, to je ono što se radi cijelo vrijeme i što se sprema iza kulisa.

 

Još bi samo napomenuo neke kontraefekte i nuspojave koje se mogu desiti, osim i ukoliko plan njihov ne bi išao po zamišljenoj putanji, odnosno, ukoliko ne stignu do svojih zamišljenih 80% poslušnika, iako je želja da bude 100%.

 

1. Obavezna cijepljenja i covid putovnice

 

Ovo se već dešava u svijetu, a ja spominjem samo radi razloga pritiska sa njihove strane, jer će pritisak konstantno trajati i svakim danom se povećavati.

 

2. Mutacija virusa i novi oblici

 

I ovo se što javno a što u zatvorenim kruhovima špekuliše, novi pritisak na populaciju, novi virusi, mutacija, nove doze cjepiva, te stalni pritisci, ograničenja slobode i kretanja, verbalno i psihološko maltretiranje necjepljenog stanovništva, a zastrašivanje cjepljenog.

 

3. Zabrana ulaska i zadržavanja na apsolutno sve javne površine.

 

Dakle, nije kako, dragi Boške, u ovome svome video uratku govori, a to je da ljudi idu u one objekte koji su otvoreni, a da zaobilaze ove druge, već aposlutna zabrana u sve javne ustanove i institucije, tako da uopće nije bitno da li je mala trgovinica sa kruhom ili veliki šoping centar.

 

4. Rastjerivanje svih prosjeda, javnih okupljanja, i oštro sankcionisanje svih javnih nastupa i govora, ukidanje slobodnih javnih medija i alternativa.

 

Dakle, opet moram da kažem da, dragi Boške, nije bio u pravu kada je spominjao protiv izbornu kampanju, jer njih naše mišljenje ne zanima, njih njihova agenda samo zanima. To implicira slijedeći zaključak,; da je cijelo glasanje samo obična farsa, da je sve već unaprijed određeno i iscenirano.

Bez obzira da li će izaći neophodna masa na glasanja ili neće, taman da nitko ne izađe na glasanje, oni će po javnim medijima prikazati 100 ili 1000 plaćenih glumaca i volentera, i reći da je neophodna većina zadovoljena. Prema tome, išao neko na izbore ili ne išao, sasvim je svejedno, niti je ono što glasaš, niti ono protiv ćega glasaš, već je ono kako gospodari naše sudbine kažu da mora biti.

 

5.  Prijetnja, ucjene, novčano-kaznene sankcije, finalno zatvorske kazne, moguće pojedine likvidacije

 

Dakle, možda će nekima sada biti jasno zašto je otvoren Gvantanamo zatvor, ali još brojni zatvori po Americi i ostalim zemljama svijeta, iako služe za teroriste danas, sutra će služiti za drugu vrstu terorista. Do toga momenta dok zatvori cijeloga svijeta uglavnom za sada stoje prazni, pokušat će se prvo prijetnjama, ucjenama, novčanim kaznama, zakonskim sankcijama, a onda zatvori i moguće likvidacije.

 

6. Svjetski sukob

 

I finalna varijanta, a to je ona u kojoj bi se ljudi počeli u većem broju opirati i buniti, iako danas mnogi smatraju da je motika rješenje, međutim, u velikoj su zabludi, jer ako se skupi dovoljna kritična masa da bi mogla ugroziti poredak i njihovu agendu, iskoristit će se nuklearno, kemijsko, biološko, talasno, kao i svako moguće oružje, te će poslije velikih strahota i stradanja od minimalno jedne, a najvjerojatnije dvije trećine svjetske populacije, opet ista agenda stupiti na snagu, a to je da se preostali poklone sistemu i svim njegovim direktivama, finalno samome vragu.

 

I eto, na žalost, iako, kažem opet, mnogi neće vjerovati, ali ovo vrijeme koje dolazi će pokazati svoje, niti jedne ljudske alternative nema koju bi čovjek moga poduzeti, a da ne uslijedi kontra mjera vladara u sjeni, jer kao što sam rekao, agenda je bita, a ne čovjek ili društvo.

 

 

I na sami kraj, oni koji su me čitali do kraja, a nadam se da će biti dosta takvih, sigurno će pitati jel uopće ima ikakve alternative, jel ima uopće ikakvoga izlaza, jel čovjek može bilo što učiniti, ali ne da mu se to obije od glavu od tajnih gospodara društva, već da bude dobro, da poluči neke rezultate, da zaustavi ovu cjelokupnu situaciju, ako je već ne može zaustaviti već, onda da barem ublaži.

 

E pa ima, jer dokle god je čovjek živ, i dokle god na vrijeme to uradi, ima uvijek nade i mogućnost, ne samo da sebe zaštiti već i cijeli svijet.

Ta nada i jedina alternativa je Isus Krist ili Hristos, naš jedini pastir i vođa, onaj radi kojeg se ovo sve dešava u svijetu, jer je to duhovna pozadina, jer gospodari ovoga svijeta ne žele ljude privesti svjetlu već tami.

Jedino On ima moć i svaku mogućnost da zaustavi sve, ako ne sve onda da barem ublaži.

Za pripadnike druge vjere, kao što su muslimani ili neki drugi možda vjernici, bez obzira na sve jedan je Bog samo, kako god Ga tko zove, Njemu se mora predati i od Njega zaštitu tražiti.

 

To je jedno, a drugo stvar bi bila ljubav, jer mi danas u svijetu imamo situaciju punu interesa, koristi, mržnje i sile, nikakva motika neće pomoći, već usijat situaciju do istrebljenja, samo ljubav prema bližnjem i svim ljudima na svijetu, čak i našim neprijateljima.

Ako ljudi ne počnu da ljube, teško da Bog može nešto da učini, jer će Bog učini zato što ljubi svijet, a ako ljudi ne ljube Njega i ne ljube svijet (svoje bližnje), ni Bog ne pomaže. Dakle, ne ljubiti svijet tako što mu se klanjati i poštivati sve njeghove direktive, već klanjati se jedino Bogu i ljubiti svoje bližnje, a caru dati carevo kako nas i "Riječ" uči.

 

Evo, moja malenkost želi samo malo pomoći i eventalno pridonjeti u razjašnjenju nekih ključnih momenata, nadam se da nisam nekoga uvrijedio i nadam se da nisam neku negativnu reakciju izazvao.

 

 

 

Ovo nije video uradak na koji je ostavljen ovaj komentar našem Bošketu, već sam izabrao ovaj video uradak budući da je iskren, emotivan iz srca, iako ne tvrdim da je apsolutna istina!

Samo nam istina treba!!!

VAŠA REAKCIJA?

Comments

https://refleksijasvijesti.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!